Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > OSP w Izdebniku działa już od 120 lat

OSP w Izdebniku działa już od 120 lat

Jubileusz 120. lat działalności obchodziła w sobotę 13 lipca 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku, Która powstała w marcu 1899 r. Od 30. lat przy jednostce działa także orkiestra dęta. Uroczystości jubileuszowe były okazją do nadania izdebnickiej OSP nowego sztandaru, który zastąpił poprzedni znak, nadany jeszcze w 1925 r. Gościem strażaków w Izdebniku był m.in. poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus.

Strażackie święto rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Małgorzaty, pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. kanonika Andrzeja Gawendy. Obecni byli proboszczowie sąsiednich parafii, Biertowic, ks. kan. Jacek Budzoń i Skawinek, ks. kan. Adam Szczygieł oraz kapelan wadowickich strażaków i Zakładu Karnego, ojciec młodszy kapitan Ryszard Stolarczyk, karmelita bosy, który wygłosił homilię.

Po zakończeniu nabożeństwa zebrani przemaszerowali na stadion LKS Jubilat Izdebnik, gdzie zgodnie ze strażackim ceremoniałem przeprowadzono dalszą część uroczystości. Po złożeniu raportu komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej brygadierowi Pawłowi Kwarciakowi przez dowodzącego uroczystością starszego kapitana PSP Bartłomieja Kowalskiego i wciągnięciu na maszt flagi państwowej prezes OSP w Izdebniku druh Marek Kwaśnica przedstawił historię jednostki, a druhów, którzy w ostatnim dziesięcioleciu odeszli na wieczną wartę uczczono minutą milczenia.

Po ceremonii pożegnania starego sztandaru jednostki ks. Andrzej Gawenda dokonał poświęcenia nowego znaku ufundowanego dla OSP w Izdebniku przez firmę Belmeb Marii i Andrzeja Pająków, w których imieniu sztandar przekazała w ręce wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie druha Leszka Zięby dyrektor Bernadetta Pułczyńska-Kopyto.

Po zakończeniu ceremonii przekazania sztandaru zasłużeni druhowie jednostki otrzymali medale i wyróżnienia korporacyjne. Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: złotym – Bronisław Madej, srebrnymiZbigniew Radoń i Piotr Zaremba, brązowymi – Elżbieta Biela, Zenon Kwaśnica, Maciej Kozik i Marcin Tomala. Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Marcin Kozik, Kamil Węgrecki, Mateusz Węgrecki oraz Adrian Radoń.

W uroczystości oprócz posła na Sejm prof. Józefa Brynkusa uczestniczyli licznie przybyli goście, wśród których byli: senator Andrzej Pająk, wicestarosta powiatu wadowickiego Beata Smolec, przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy kapitan Tomasz Dzidek, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie starszy kapitan Marek Chwała, zastępca komendanta powiatowego Policji w Wadowicach młodszy inspektor Robert Michna, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podkomisarz Łukasz Madeja, prezes Zarządu  Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach dh Marian Sołtysiewicz, wójt gminy Lanckorona Tadeusz Łopata wraz z przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Frączkiem i samorządowcami, była wójt gminy Lanckorona Elżbieta Stołowska.

Według informacji zaprezentowanych przez prezesa M. Kwaśnicę OSP Izdebnik liczy obecnie 125. strażaków, w tym 67. czynnych członków, 27. kobiet, jednego członka honorowego oraz 30 druhów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Od 1989 roku przy jednostce OSP w Izdebniku działa Orkiestra Dęta, występująca na różnych uroczystościach nie tylko strażackich w Gminie Lanckorona. Orkiestra obchodzi właśnie jubileusz 30-lecia działalności, którego obchody połączono z jubileuszem 120-lecia OSP w Izdebniku.

W swoim wystąpieniu podczas uroczystości poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus podkreślił, że strażacki mundur zmienia człowieka. Nie tylko upiększa go, ale także niesie zobowiązania. Życzył strażakom izdebnickiej OSP aby zawsze godnie go nosili i nadal tak wspaniale jak dotychczas służyli społeczeństwu. Na ręce prezesa Marka Kwaśnicy poseł przekazał okolicznościowy list gratulacyjny skierowany do wszystkich druhen i druhów OSP w Izdebniku.

Jubileuszowi OSP w Izdebniku towarzyszył m.in. koncert orkiestr dętych, a także imprezy sportowe, połączone jak każe wieloletnia już w Izdebniku tradycja ze zbiórką charytatywną.

Poniżej prezentujemy treść listu posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa skierowanego do strażaków OSP w Izdebniku.

Wadowice, dnia 12 lipca 2019 roku

 

                                         Szanowny Druh Marek Kwaśnica
                                             Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Izdebniku

 

Szanowny Druhu Prezesie! Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody 120. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku. Tak wielki jubileusz to okazja do pięknej uroczystości, jakiej nie mamy możliwości doświadczać w naszym życiu indywidualnym, ale możemy ją przeżywać jako członkowie i przyjaciele szczególnie prężnych organizacji i środowisk.

Te 120 lat świadczy o aktywności całej zbiorowości społeczeństwa Izdebnika na rzecz wspólnego dobra, jakim jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Ale również o bardzo istotnej roli kilkuset ludzi skupionych przez te lata w OSP w Izdebniku, a także wokół tej jednostki, w kultywowaniu tradycji i obyczajów lokalnej społeczności. Efektywne trwanie wspólnoty OSP w Waszym środowisku przez tyle lat jest dowodem na to, że idee przyświecające działalności Straży Pożarnych i spełniane przez nie funkcje są nie tylko nadal ważne, ale także atrakcyjne dla coraz nowych pokoleń angażujących się w strażacką działalność. Owocem Waszej aktywności ratowniczej i społecznej jest wiele ocalonych istnień ludzkich oraz wartości majątkowych, stanowiących nierzadko dobytek całego ludzkiego życia. I wiele inicjatyw niesienia pomocy bliźnim, potrzebującym wsparcia i Waszego zaangażowania.

Od prawie stulecia druhowie izdebnickiej OSP skupiają się wokół swojego sztandaru, widomego znaku aktywności i przynależności, towarzyszącego im w czasie świąt i ważnych wydarzeń. Dzisiaj otrzymujecie nowy znak, który towarzyszył będzie druhom z Izdebnika zapewne przez kolejne stulecie. Jednak ani stary sztandar, ani owe 120 lat tradycji nie odchodzą do lamusa, ale pozostają świadectwem i fundamentem działalności dla kolejnych pokoleń. Druhnom i Druhom OSP w Izdebniku życzę, aby widniejąca na Waszym nowym sztandarze dewiza „W służbie Ojczyzny” wyryła się w sercach i stanowiła trwały fundament nie tylko strażackiej aktywności, ale całej życiowej drogi. Niech splata się w Waszych sercach z równie ważną strażacką dewizą „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, przypominającą chrześcijańskie korzenie powołania i służby Florianowych rycerzy.

W służbie i życiu prywatnym życzę wszystkim Druhnom i Druhom zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Galerię zdjęć z uroczystości można zobaczyć tutaj.

Opracowanie: Biuro Poselskie posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa