Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Jubileusz weterana AK majora Leona Barszcza „Buka”

Jubileusz weterana AK majora Leona Barszcza „Buka”

Weteran Armii Krajowej major Leon Barszcz pseudonim „Buk” obchodził w sobotę 29 czerwca 2019 roku 97. rocznicę urodzin. Podczas spotkania w domu rodzinnym weterana w Białobrzegach jubilatowi przekazano życzenia od parlamentarzystów, kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz przyjaciół. List gratulacyjny do majora „Buka” wystosował także poseł Ziemi Wadowickiej dr hab. Józef Brynkus.

Major Leon Barszcz urodzony w Niedabylu był żołnierzem podobwodu Białobrzegi „Bory” obwodu Radom Okręgu Kielecko-Radomskiego „Jodła” AK. Po zakończeniu II wojny światowej był przez wiele lat prześladowany przez władze komunistyczne. W latach młodości poznał kolegę swego młodszego brata Romana, Ryszarda Jerzego Kuklińskiego. Ta znajomość a później przyjaźń zaowocowała w szczególny sposób. Ryszard Kukliński, choć nosił mundur oficera „ludowego” WP, za wzór żołnierskiej i patriotycznej postawy przyjmował żołnierzy AK, w tym najlepiej mu znanego Leona Barszcza „Buka”. Gdy podjął trudną misję ratowania Polski przed atomowa hekatombą niejednokrotnie wolę wytrwania czerpał z biografii żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Zagrożony aresztowaniem w 1981 r. zdeponował część swojego archiwum właśnie u „Buka”. Archiwum to zostało tuż przed opuszczeniem Polski przez generała Kuklińskiego przekazane do ambasady USA w Warszawie. Historię tę opisał Beniamin Weiser w książce „Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne”. Kiedy podczas spotkania w Polsce dedykował on swoją książkę Leonowi Barszczowi, obecny także na spotkaniu David Forden, oficer prowadzący Ryszarda Kuklińskiego dopisał do dedykacji „Leon, Ty jesteś prawdziwym bohaterem”.

Major „Buk” był także założycielem białobrzeskiego Koła ŚZŻAK oraz inicjatorem wielu upamiętnień najnowszej historii w Białobrzegach, Korzeniu, Stromcu i innych miejscowościach, a także nadania białobrzeskiemu LO imienia Armii Krajowej. Był także uczestnikiem projektów niepodległościowych „Pułkownik Kukliński Zwycięska Misja” oraz „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”.

W dniu urodzin jubilata odwiedzili m.in. ks. kan. Czesław Brudek, Mariola Indyka i grono przyjaciół. Listy gratulacyjne przesłali jubilatowi Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, posłowie i senatorowie. Po odczytaniu listów przez Michała Siwca-Cielebona, asystenta posła prof. Józefa Brynkusa wzniesiono toast i życzono jubilatowi wielu dalszych lat w zdrowiu i radości.

List posła prof. Józefa Brynkusa do Jubilata.

Wadowice, dnia 29 czerwca 2019 roku

                                            Szanowny Pan
                                                                                   mjr st. sp. Leon Barszcz ps. „Buk”

 

Szanowny Panie Majorze,
proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji 97. rocznicy urodzin. Gdyby składający Panu w tym dniu życzenia chcieli je wyśpiewać, niewątpliwie tradycyjne polskie „Sto lat” musieli by zastąpić pięknym łacińskim „Plurimos annos”, które nie stawia przed jubilatem tak skromnej
w Pańskim przypadku granicy.

Dzisiejszy jubileusz to wspaniała okazja do przypomnienia Pańskiej pięknej drogi życiowej i zaangażowania dla Niepodległej Rzeczypospolitej. Jest Pan jednym z tych, którzy urodzeni
w wolnej Ojczyźnie, po półwiekowym zniewoleniu doczekali ponownego odzyskania niepodległości. Zaprawdę cenny to dar i nagroda, ale przecież nie było by go bez Pana udziału, i to udziału jakże znaczącego. Pańskie młodzieńcze zaangażowanie w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego nigdy się nie skończyło, dając piękne świadectwo wierności ideałom także w czasach i okolicznościach bardzo trudnych. Tym świadectwem stała się także postawa, jaką przyjął Pan wobec Ryszarda Jerzego Kuklińskiego, przyjaciela z lat młodości. Dziś wiemy, że to nie była tylko osobista i prywatna znajomość, ale szczególna duchowa więź kształtująca jego myślenie i działanie w godzinach próby. Generał Kukliński nie ukrywał, że w życiowych wyborach brał przykład z żołnierzy Armii Krajowej. Ale przecież dla niego uosobieniem tej Armii był właśnie Pan. Mentor, którego opinie i postawa niewątpliwie kształtowały patriotyczną świadomość i rozumienie roli Polski oraz jej sytuacji we współczesnym mu świecie. Gdy panujące w Polsce z moskiewskiego nadania władze komunistyczne usiłowały zhańbić i spotwarzyć Pułkownika Kuklińskiego, stanął Pan na straży jego pamięci i dobrego imienia. To także dzięki Panu i Pańskiej wierności przyjaźni oraz wspólnym ideałom, po latach doczekał się on pośmiertnego generalskiego awansu i należnego miejsca
w panteonie polskich bohaterów narodowych.

Pańskie miejsce na ziemi, Białobrzegi, z którymi związał Pan swoje życie, to również rodzinne strony Ryszarda Kuklińskiego. Ale także ziemia przesiąknięta krwią Powstańców Styczniowych i bohaterów II wojny  światowej, a zatem ważne miejsce na mapie Polskiej Pamięci Narodowej, do przywracania której Pan się przyczynia.

Panie Majorze! Pańska misja trwa. Życzę panu zatem jak najwięcej zdrowia i sił dla jej dalszego kontynuowania i wiele zasłużonej radości w każdym dniu. Plurimos annos!

Łączę wyrazy szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP