Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Wystąpienie w Sejmie z 16 grudnia 2016r.

Wystąpienie w Sejmie z 16 grudnia 2016r.

Ustawę należy poprawić tak, by obejmowała wszystkich beneficjentów systemu komunistycznego!

W imieniu Klubu poselskiego Kukiz’15 poseł Józef Brynkus przedstawił stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Źródło: Portal Youtube