Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Wadowicki „układ zamknięty” 2.0 reaktywacja

Wadowicki „układ zamknięty” 2.0 reaktywacja

W Wadowicach od października 2018 roku rządzi „Dobra Zmiana”, która obiecywała rozliczyć byłego burmistrza Mateusza K. okazuje się jednak, że to była zwykła ściema. Jak niesie wieść gminna reaktywuje się stary układ, który rządził tym miastem przez wiele lat.  Mając na uwadze żywotny interes Mieszkańców Papieskiego Miasta i całej Gminy Wadowice poseł dr hab. Józef Brynkus w związku z niekompletnością odpowiedzi ponownie pyta burmistrza Kalińskiego w sprawie zamiany przez Gminę Wadowice nieruchomości z panią Anną Frączek.

Poseł dr hab. Józef Brynkus realizując prerogatywy wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora RP, w związku z informacją o przekazaniu przez Gminę Wadowice jednemu z przedsiębiorców działki pod działalność gospodarczą zadał pytania w tej sprawie Burmistrzowi Wadowic oraz Radnym Rady Miejskiej w Wadowicach (czytaj tutaj).

Pełna treść odpowiedzi od Burmistrza Wadowic.

Mając na uwadze brak odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta Wadowice oraz Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach, a także niekompletność odpowiedzi Burmistrza Kalińskiego w sprawie zamiany przez Gminę Wadowice nieruchomości z panią Anną Frączek poseł dr hab. Józef Brynkus ponownie pyta samorządowców, co jest powodem tego dealu…

Poniżej pełna treść pisma skierowanego do Burmistrza Kalińskiego oraz Radnych.

Wadowice, dnia 2 czerwca 2019 roku

 

Szanowny Pan
           Burmistrz Wadowic
    Bartosz Kaliński

 

Szanowny Panie Burmistrzu!
Zaskoczony jestem niekompletnością Pańskiej odpowiedzi w sprawie zamiany przez Gminę Wadowice nieruchomości z panią Anną Frączek. Ponadto do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi o stanowisku radnych Rady Miejskiej w powyższej sprawie. Mam nadzieję, że nie oznacza to, że wadowiccy samorządowcy nie są zainteresowani żywotnymi interesami Gminy? Brak odpowiedzi Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej na istotne pytania dotyczące majątku Gminy stanowi złamanie prawa.

Realizując prerogatywy wynikające z art. 16 pkt. 1, art. 19, art. 20 oraz art. 22 ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora RP, proszę o pełną odpowiedź na następujące pytania:

Kiedy działki podlegające zamianie wydzielono pod realizację IV etapu śródmiejskiej drogi obwodowej i jaki jest stan przygotowań do tej inwestycji?

Kto prowadził negocjacje z p. Anną Frączek?

Kto w UM opiniował przekazanie działki i podejmował decyzje w tej sprawie?

Kto dokonał wyceny i w jakim trybie został wyłoniony? Wnoszę o udostępnienie operatu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, który szacował działki i nieruchomości podlegające zamianie a stanowiące własność obu stron.

Czy Gmina Wadowice żądała od p. A. Frączek ekwiwalentu za bezprawne i bezumowne korzystanie przez nią z działek będących własnością Gminy?

Kto zaproponował przyjętą ostatecznie formę rozliczenia transakcji?

Czy i kiedy p. A. Frączek zwracała się do Gminy o wykonanie Uchwały nr XXXII/34/2014? Czy w formie pisemnej czy innej? Proszę o udostępnienie dokumentacji sprawy, a jeżeli takiej brak, o ujawnienie treści negocjacji.

Dlaczego Rada Miejska nie została poinformowana o tej transakcji?

Czy wszystka korespondencja kierowana do UM w Wadowicach jest odnotowywana
w dziennikach korespondencji? Czy odnotowywana jest w jakiejkolwiek formie – w jakiej – korespondencja kierowana drogą elektroniczną lub wnioski i zapytania zgłaszane ustnie?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej Wadowice
2. Radni Rady Miejskiej w Wadowicach

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa