Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece!

Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece!

W Wadowicach zorganizowano 17 maja 2019 roku Małopolski Dzień Strażaka. Podczas tego święta uhonorowano 170 strażaków. Uroczysty apel i obchody zostały zorganizowane na wadowickim rynku. Wspólnie ze strażakami świętował poseł dr hab. Józef Brynkus, który od początku swojej działalności publicznej wspiera i docenia ludzi niosących pomoc bliźniemu w każdej potrzebie. – Wszystkim Państwu, Strażakom PSP i OSP oraz pracownikom PSP, życzę jak najlepszych owoców służby i pracy, przekładającej się na dalszy wzrost szacunku i społecznej aprobaty dla Strażaków, a w życiu prywatnym zdrowia i wszelkiej pomyślności Wam i Waszym Rodzinom, oraz stałego wsparcia ze strony najbliższych, tak bardzo potrzebnego w Waszym trudnym powołaniu. Życzę Wam tyle samo wyjazdów i powrotów z działań. Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece! – pisze parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej w specjalnym liście skierowanym z tej okazji do Strażaków.

Pełna treść listu skierowanego do Strażaków z okazji Małopolskiego Dnia Strażaka.

Wadowice, dnia 17 maja 2019 roku

Szanowny Pan
            bryg. Marek Bębenek
                                          Małopolski Komendant Wojewódzki
                         Państwowej Straży Pożarnej

Szanowny Panie Komendancie!
Szanowni Państwo, Strażaczki i Strażacy, Druhny i Druhowie!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. W tym dniu nasze myśli kierujemy szczególnie ku Wam, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, jako że tradycyjne wspomnienie św. Floriana stanowi okazję do przypomnienia Waszej ważnej i odpowiedzialnej misji w społeczeństwie. Ale jestem przekonany, że większość naszego społeczeństwa pamięta o Strażakach nie tylko w tym majowym dniu. Świadczą o tym wyniki badań i sondaży, według których Wasz profesjonalizm oraz poświęcenie wysoko oceniane i doceniane są przez społeczeństwo, plasując Strażaków na najwyższym miejscu w hierarchii zaufania społecznego.

System ratowniczy w  Polsce, którego jednym z najważniejszych elementów jesteście Państwo, stale się rozwija i doskonali. Ale równocześnie przybywają Wam zadania do wykonania i odpowiedzialność za coraz szersze i liczniejsze dziedziny życia. Wiem, że bardzo dobrze nadążacie za tymi przemianami, będąc dla społeczeństwa solidnym gwarantem ratunku i pomocy w przypadkach kryzysów i zagrożeń. I wiem także, że potrzeba, aby nasze państwo nadążało za Waszymi potrzebami, pozwalając Wam na jak najlepsze wykonywanie zadań. Jako członek Parlamentarnego Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej wspieram i nadal będę wspierał wszelkie działania pozwalające na poprawę warunków Waszej służby i pracy.

Bardzo się cieszę, że w tym roku małopolskie wojewódzkie obchody Strażackiego Święta zorganizowane zostały w Wadowicach. Wprawdzie przygotowanie takiej uroczystości to konieczność dodatkowej pracy dla gospodarzy, ale jest to także niewątpliwe docenienie całorocznej – i wieloletniej – służby wadowickich strażaków dla dobra społeczeństwa i kraju. A równocześnie jest to piękna okazja do gościnnego przyjęcia współpracowników, kolegów i przyjaciół z innych jednostek. Wszystkim Państwu, Strażakom PSP i OSP oraz pracownikom PSP, życzę jak najlepszych owoców służby i pracy, przekładającej się na dalszy wzrost szacunku i społecznej aprobaty dla Strażaków, a w życiu prywatnym zdrowia i wszelkiej pomyślności Wam i Waszym Rodzinom, oraz stałego wsparcia ze strony najbliższych, tak bardzo potrzebnego w Waszym trudnym powołaniu. Życzę Wam tyle samo wyjazdów i powrotów z działań. Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece!

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Fot. Marcin Guzik/Wadowiceonline.pl

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa