Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Samowolka urzędników i przewoźników trwa? Poseł Brynkus mówi: SPRAWDZAM!

Samowolka urzędników i przewoźników trwa? Poseł Brynkus mówi: SPRAWDZAM!

Partia rządząca mówi o przywracaniu kursów, ale nie ma pojęcia jak funcjonuje przewóz osób w Polsce? To jest już „wojna”, czy tylko gonienie króliczka? W związku z prośbą o interwencję poselską skierowaną do mnie przez przedstawicieli firm transportowych podczas moich dyżurów posleskich wystąpiłem z pytaniami w tej sprawie do Marszałka Województwa Małopolskiego.

Wadowice, dnia 13 maja 2019 roku

Szanowny Pan
      Witold Kozłowski
                                                  Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowny Panie Marszałku,
realizując prerogatywy wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uprzejmie proszę o kompetentne i merytoryczne informacje dot. zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego :

– Czy Urząd Marszałkowski przeprowadza regularne kontrole firm realizujących usługi w zakresie przewozu osób, tzw. busiarzy, na terenie powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego? Jak często i z jakimi efektami?

– Czy i jak często kontrolowane jest należyte i zgodne z zatwierdzonymi rozkładami jazdy wykonywanie zadeklarowanych usług? Czy wszyscy przewoźnicy dysponują taborem spełniającym normy ustawowe? Czy weryfikowany jest rozkład czasu jazdy w kursach poszczególnych przewoźników (tzw. minutówki) i czy na tych samych trasach jest porównywalny? Jeżeli nie, to dlaczego?

– Czy pomiędzy poszczególnymi firmami wykonującymi usługi zdarzają się incydenty, elementy rywalizacji oraz formy niedopuszczalnej konkurencji i czy koordynator z ramienia Urzędu Marszałkowskiego reaguje na nie, oraz w jakiej formie? Bardzo proszę o szczegółowe informacje o wszystkich znanych konfliktach i incydentach pomiędzy przewoźnikami na wspomnianym terenie, oraz czy podejmowane były wobec nich interwencje przez koordynatora, Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego?

– Czy w przypadku rejestracji nowych firm pragnących obsługiwać istniejące linie brany jest pod uwagę i stosowany art. 22 a ustawy o transporcie drogowym, tak aby nie ucierpiały interesy dotychczasowych przewoźników? Bardzo proszę o informację o wszystkich przypadkach zastosowania tego artykułu lub odstąpienia od jego zastosowania (i z jakiej przyczyny) przy wydawaniu zezwoleń na obsługiwanie poszczególnych linii na terenie wymienionych powiatów.

Ponadto proszę o informację czy wiadomo jest, że którykolwiek samorząd powiatowy, lub samorządy gminne dopłacają któremukolwiek z przewoźników lub wypłacają rekompensaty z tytułu niskiej rentowności linii? Jeżeli tak, proszę o informacje gdzie takie przypadki mają miejsce.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus

Fot. Gazeta Krakowska