Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Czy skończy się samowolka przewoźników?

Czy skończy się samowolka przewoźników?

Prezes Kaczyński mówi o przywracaniu kursów, ale nie ma pojęcia jak funcjonuje przewóz osób w Polsce? W związku z prośbą o interwencję poselską skierowaną do mnie przez przedstawicieli firm transportowych podczas moich dyżurów posleskich wystąpiłem z pytaniami w tej sprawie do Starosty Powiatu Wadowickiego.

Wadowice, dnia 13 maja 2019 roku

 

Szanowny Pan
      Eugeniusz Kurdas
                                   Starosta Powiatu Wadowickiego

 

Szanowny Panie Starosto!
Realizując prerogatywy wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uprzejmie proszę o następujące informacje:

– Czy Starostwo Powiatowe w Wadowicach przeprowadza regularne kontrole działających na terenie powiatu firm realizujących usługi w zakresie przewozu osób, tzw. busiarzy?

– Czy i jak często kontrolowane jest należyte i zgodne z zatwierdzonymi rozkładami jazdy wykonywanie zadeklarowanych usług? Czy wszyscy przewoźnicy dysponują taborem spełniającym normy ustawowe? Czy weryfikowany jest rozkład czasu jazdy w kursach poszczególnych przewoźników i czy na tych samych trasach jest porównywalny?

– Czy pomiędzy poszczególnymi firmami wykonującymi usługi zdarzają się incydenty oraz formy niedopuszczalnej konkurencji i czy koordynator z ramienia Starostwa reaguje na nie, oraz w jakiej formie? Bardzo proszę o informacje o wszystkich konfliktach i incydentach pomiędzy przewoźnikami, oraz czy podejmowane były wobec nich interwencje przez koordynatora z ramienia Starostwa Powiatowego, Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego?

– Czy w przypadku rejestracji nowych firm pragnących obsługiwać istniejące linie brany jest pod uwagę i stosowany art. 22 a ustawy o transporcie drogowym, tak aby nie ucierpiały interesy dotychczasowych przewoźników? Bardzo proszę o informację o wszystkich przypadkach zastosowania tego artykułu lub odstąpienia od jego zastosowania przy wydawaniu zezwoleń na obsługiwanie poszczególnych linii na terenie powiatu wadowickiego, jak również przy wydawaniu uzgodnień dla przewoźników uzyskujących zezwolenia z Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto proszę o informację czy samorząd powiatu wadowickiego dopłaca któremukolwiek z przewoźników lub wypłaca rekompensaty z tytułu niskiej rentowności linii, oraz czy znane są przypadki dopłat ze strony samorządów gmin w powiecie wadowickim?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Marcin Guzik/Wadowiceonline.pl