Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Niech św. Florian otacza Was opieką w służbie i walce z żywiołami i ludzkimi tragediami

Niech św. Florian otacza Was opieką w służbie i walce z żywiołami i ludzkimi tragediami

Szanowni Strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych!

Z okazji Waszego tradycyjnego Święta, przypadającego 4 maja, w patronalnym dniu Św. Floriana, zechciejcie przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Realizujecie w swoim życiu szczególnie trudne i ważne powołanie, a swoją postawą i zaangażowaniem dajecie niejednokrotnie przykład szerokim kręgom obywateli. Podnosicie kwalifikacje i osiągacie coraz wyższy poziom profesjonalizmu. Wasza działalność służy dobru całego społeczeństwa i każdego z nas. W dniu Waszego Święta trzeba nie tylko o tym przypominać, ale przed wszystkim serdecznie Wam za wszystko, co czynicie dla naszego wspólnego dobra,  dziękować.

Niech św. Florian otacza Was opieką w służbie i walce z żywiołami i ludzkimi tragediami, abyście niosąc z poświęceniem pomoc bliźnim wychodzili z tych wyzwań zwycięsko i w pełnym zdrowiu. W codziennym życiu niech towarzyszy Wam radość, miłość najbliższych i szacunek współobywateli dla Waszej trudnej służby.

Tyle samo powrotów, co wyjazdów do akcji.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Ku przestrodze!

Czarny Worek – Kapela PSP Sieradz