Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Ministerstwo Gospodarki Wodnej siermiężne jak za PRL

Ministerstwo Gospodarki Wodnej siermiężne jak za PRL

Mieszkańców gmin wokół Jeziora Mucharskiego interesuje przyszłość ich małych ojczyzn i całego regionu. Dlatego chcą poznać możliwości zagospodarowania terenów wokół tego zbiornika wodnego i związane z tym szanse na rozwój ich gmin. Ale Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej usiłuje uniknąć przedstawienia jasnych i precyzyjnych informacji o koncepcjach zagospodarowania terenów wokół jeziora.

W trosce o dobro publiczne zwróciliśmy się do MGWiŻŚ z prośbą o informacje w tej sprawie i… bomba. Jakiś „kompetentny” urzędnik wygotował koncept odpowiedzi, że nie jest dla niego jasne, w trybie jakiej ustawy poseł zażądał podania informacji, a w dodatku postanowił z kacykowską wyższością pogrozić, że jeżeli w terminie siedmiu dni poseł nie sprecyzuje swojego żądania, to… Ministerstwo nie odpowie. Odpowiedzialna za temat podsekretarz stanu Anna Moskwa niewiele myśląc, albo być może w ogóle nie czytając pisma, owo kuriozum podpisała. Pewnie nawet byłoby śmiesznie, gdyby nie fakt, że to zdarzyło się naprawdę… w III RP, w XXI wieku.

Zatem, aby zaspokoić kacykowskie oczekiwania Ministerstwa wysyłamy kolejne pismo, z żądaniem oczekiwanych przez mieszkańców regionu informacji i z przypomnieniem obowiązującego w Polsce prawa.

Treść pisma poniżej.

Wadowice, dnia 17 kwietnia 2019 roku

 

Szanowna Pani Anna Moskwa
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Gospodarki Wodnej
i Żeglugi Śródlądowej

 

Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na pismo znak BM.WP.015.52.2019.KF pragnę zwrócić uwagę na niestosowność jego treści.

W moim żądaniu z dnia 28 marca 2019 r. wyraźnie wskazałem podstawy prawne wniosku o udzielenie informacji o koncepcjach zarządzania terenami wokół Jeziora Mucharskiego. Bez względu na to, czy zastosujecie Państwo ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy też ustawę o dostępie do informacji publicznej, organ państwowy ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania nie obwarowane klauzulami niejawności. I to niezwłocznie. Zresztą obywatel nie musi się powoływać na jakakolwiek podstawę prawną, by tę informację uzyskać. Zwłaszcza urzędnik ministerstwa powinien to wiedzieć.

Ponieważ jednak niezrozumienie w Ministerstwie ustawowych przesłanek powoduje kłopot z udzieleniem żądanej odpowiedzi, doprecyzowuję wniosek i informuję, że oczekuję na przesłanie kompetentnej i pełnej informacji w sprawie koncepcji zagospodarowania terenów wokół Jeziora Mucharskiego w trybie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Równocześnie pragnę zwrócić uwagę Pani Minister, że próby pozostawienia wniosku bez rozpoznania i usiłowanie narzucania posłom wykonującym ustawowe obowiązki rygorów kodeksowych dotyczących stron postępowania administracyjnego, a nie wniosków poselskich, jest nie tylko niezgodne z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ale także nie świadczy pozytywnie o kulturze urzędowania w resorcie. Tym bardziej, że art. 64 kpa, na który powołuje się Pani Minister w swoim piśmie, nie może tu mieć zastosowania, bowiem moje wystąpienie nie zawierało braków formalnych, o jakich jest w nim mowa. Pragnę przypomnieć, że ministerstwa, podobnie jak inne urzędy państwa, są organami służebnymi wobec obywateli, a zatem powinny działać w sposób transparentny oraz bez zbędnej zwłoki i szukania kruczków prawnych udzielać rzetelnych informacji oczekiwanych przez społeczeństwo.

Z poważaniem

dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Fot. Robert Szkotnik