Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Dzięki inicjatywie posła dr hab. Józefa Brynkusa Niezłomni Żołnierze Ziemi Wadowickiej będą odznaczeni

Dzięki inicjatywie posła dr hab. Józefa Brynkusa Niezłomni Żołnierze Ziemi Wadowickiej będą odznaczeni

Kancelaria Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy podjęła na wniosek posła dra hab. Józefa Brynkusa inicjatywę pośmiertnego odznaczenia Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Wadowickiej odznaczeniami państwowymi.

Dyrektor Roman Kroner z Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP poinformował posła Józefa Brynkusa, że w efekcie wystąpienia posła do Prezydenta RP w sprawie nadania orderów wadowickim bohaterom drugiego powstania, jak często nazywa się walkę z okupantami komunistycznymi, czyli Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Wadowickiej, sprawą zainteresowano Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który przygotowuje stosowne wnioski o nadanie orderów. Poseł J. Brynkus zawnioskował o odznaczenia dla kapitana Feliksa Kwarciaka „Staszka” „Siwego”, porucznika Mieczysława Wądolnego „Granita” „Mściciela”, podporuczników Mieczysława Kozłowskiego „Żbika” „Bunta” i Jana Ziomkowskiego „Śmiałego”, sierżanta Mieczysława Spuły „Felusia” oraz kaprala Jana Sałapatka „Orła”. Będą to Ordery Krzyża Niepodległości z Mieczami lub Ordery Odrodzenia Polski. Kancelaria Prezydenta RP będzie realizowała te wnioski w miarę ich przekazywania przez UdSKiOR.

Szef UdSKiOR minister Jan Józef Kasprzyk przygotował już wniosek o nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski dla Jana Sałapatka, który będzie realizowany w trybie przewidzianym w procedurach kancelarii Prezydenta RP. W toku jest także zainicjowana w roku ubiegłym przez posła J. Brynkusa sprawa odznaczenia Orderem Krzyża Niepodległości z Mieczami jednego ze współtowarzyszy Jana Sałapatka, Mieczysława Zaręby, zamordowanego w grudniu 1949 r. i spoczywającego na wadowickim Cmentarzu Parafialnym. Trwa przygotowywanie i opracowanie wniosków o odznaczenia dla pozostałych bohaterów podziemia niepodległościowego z naszego regionu.

 

Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa