Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Pamięci Żołnierzy Niezłomnych – w miejscu ostatnich chwil wolności majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych – w miejscu ostatnich chwil wolności majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

W niedzielę 24 marca 2019 r. poseł dr hab. Józef Brynkus uczestniczył w uroczystościach patriotycznych w Osielcu, w gminie Jordanów, gdzie oddano hołd Żołnierzom Niezłomnym walczącym o niepodległość Polski i odsłonięto pomnik majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Major Zygmunt Szendzielarz był legendarnym dowódcą V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Po oswobodzeniu Wilna w ramach operacji „Ostra Brama” wraz z częścią żołnierzy zbiegł z sowieckiej niewoli i kontynuował działalność partyzancką na Białostocczyźnie, Mazurach oraz na Pomorzu. Po zaprzestaniu walki ukrywał się od jesieni 1947 r. m.in. na Dolnym Śląsku a później na Podhalu.

Ostatnie tygodnie życia wolnego człowieka major „Łupaszka” spędził właśnie w Osielcu i tam został 30 czerwca 1948 r. pojmany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po przewiezieniu do Warszawy osadzony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej, przez dwa i pół roku poddawany był torturom w trakcie okrutnego sadystycznego śledztwa. Został rozstrzelany 8 lutego 1951 r. i pochowany na tzw. „łączce” na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego szczątki odnaleziono i ekshumowano w 2013 roku w ramach prac Instytutu Pamięci Narodowej. 24 kwietnia 2016 roku został uroczyście pochowany z honorami wojskowymi w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim.

Organizatorami uroczystości były władze Gminy Jordanów z wójtem Arturem Kudzią, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, oraz dyrektor krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Filip Musiał. Staraniem krakowskiego IPN przed domem rodziny Bazińskich, w którym ukrywał się „Łupaszka”, odsłonięto pamiątkowy obelisk z popiersiem Majora. Po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem dziekana dekanatu makowskiego, ks. kanonika Tadeusza Różałowskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem św. apostołów Filipa i Jakuba w Osielcu, uczestnicy uroczystości przeszli wraz z orkiestra wojskową z Bytomia i asystą wojskową wystawioną przez 8 Bazę Lotniczą z Krakowa, na miejsce aresztowania majora „Łupaszki”. Po okolicznościowych wystąpieniach i odsłonięciu pomnika przeprowadzony został Apel Pamięci zakończony salwą honorową a u stóp obelisku złożono kwiaty i znicze.

Gościem honorowym uroczystości była Lidia Lwow-Eberle łączniczka i towarzyszka życia majora „Łupaszki”. W uroczystości uczestniczyli także licznie przybyli weterani – Żołnierze Wyklęci, zastępca prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, parlamentarzyści, działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele Wojska Polskiego i służb mundurowych, grupy rekonstrukcji historycznej i młodzież. Parlamentarny Zespół Tradycji i Historii Żołnierzy Wyklętych reprezentowali przewodniczący poseł Leszek Dobrzyński i wiceprzewodniczący poseł dr hab. Józef Brynkus.

Galeria zdjęć do zobaczenia tutaj.

Opracowanie: Biuro Poselskie posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa