Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Bohaterowie przeszłości wzorem na dziś. Zapraszam młodzież do udziału w konkursie „Niezwyciężeni 1918”

Bohaterowie przeszłości wzorem na dziś. Zapraszam młodzież do udziału w konkursie „Niezwyciężeni 1918”

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił drugą edycję konkursu „Niezwyciężeni 1918”. Tym razem młodzi uczestnicy mają przypomnieć bohaterów polskiej niepodległości odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości, którzy represjonowani byli przez systemy totalitarne, niemiecki, sowiecki oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Poseł dr hab. Józef Brynkus wystosował list do dyrektorów wszystkich szkół w okręgu, z prośbą o zachęcenie młodzieży z naszego regionu do licznego udziału w tym konkursie.

W ubiegłorocznym konkursie „Niezwyciężeni 1918-2018” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej przypomnianych zostało wielu bohaterów polskiej niepodległości – ludzi odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Uczniowie szkół z Małopolski byli najliczniej reprezentowani wśród uczestników konkursu w skali całego kraju. Bardzo zaangażowali się w realizację konkursowych projektów, a wielu spośród nich zostało laureatami konkursu. Stało się tak również dzięki zaangażowaniu posła J. Brynkusa, który ponad rok temu apelował w tej sprawie do nauczycieli i dyrektorów szkół. Teraz poseł ponownie prosi o zaangażowanie młodzieży w konkursie, a nauczycieli o wsparcie uczniów w przygotowaniu konkursowych prac. Dla najlepszych reprezentantów naszego okręgu ufunduje nagrody.

Niepodległość nie została Polsce darowana, ale Polacy musieli sami wywalczyć ją sobie orężem i polityczną aktywnością. W tych zmaganiach uczestniczyli także liczni mieszkańcy Małopolski. Wśród ponad 88. tysięcy odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości było wielu mieszkańców naszego regionu. Krzyż i Medal Niepodległości ustanowiony rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r., miał charakter odznaczenia wojskowego, którym odznaczano osoby zasłużone czynnie dla odzyskania niepodległości Ojczyzny w okresie przed I wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918-1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski. Inicjatywę ustanowienia tych odznaczeń zgłosiła Aleksandra Piłsudska, żona marszałka Józefa Piłsudskiego. Chciała umożliwić honorowanie także tych osób, które położyły zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej, a nie służyły w wojsku i nie mogły uzyskać na przykład  Orderu Virtuti Militari czy Krzyża Walecznych. Przed wybuchem II wojny światowej Krzyżami lub Medalami Niepodległości wyróżniono także osoby zasłużone w akcji odzyskiwania przez Polskę Zaolzia w 1938 r.

Konkurs „Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmów” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych i rodzin. Zadaniem uczestników jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (najlepiej związanej z ich miejscowością, rodziną), która w latach II wojny światowej lub po niej stała się ofiarą represji totalitarnych, zebranie o tym bohaterze informacji (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz stworzenie na podstawie zebranych informacji filmu prezentującego losy bohatera i upowszechnienie wiedzy o tej postaci wśród społeczności lokalnej lub szkolnej (np. stworzenie strony internetowej itp.). Termin zgłoszeń do udziału konkursie upływa 19 kwietnia zaś termin składania prac konkursowych 31 maja 2019 r. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej IPN:

https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs

– Bardzo gorąco zachęcam do zgłaszania się uczniów do udziału w konkursie, do poszukiwania wiedzy o Żołnierzach Niepodległości i ich losach, a tym samym do przeżycia wspaniałej przygody z naszą ojczystą historią. Bohaterowie niepodległości to wspaniałe wzorce, będące przykładem patriotyzmu i pracy dla ojczyzny także na obecne czasy – mówi poseł prof. J. Brynkus. – Cieszę się z dużej ubiegłorocznej aktywności w tym konkursie uczniów z naszego regionu. Aby jeszcze bardziej zmotywować i zachęcić młodych ludzi z naszej części Małopolski do uczestnictwa w tym ważnym i pięknym projekcie postanowiłem ufundować dla najlepszych uczestników konkursu z naszego okręgu (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki) oraz ich szkół dodatkowe nagrody – dodaje poseł.

Przypomnijmy bohaterów Niepodległości i przywróćmy ich zbiorowej pamięci!

Poniżej pełna treść listu posła dra hab. Józefa Brynkusa do dyrektorów szkół, zachęcającego do udziału w konkursie.

Wadowice, dnia 25 lutego 2019 roku

 

                              Szanowna Pani/Szanowny Pan
Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom ubiegłorocznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej konkursu Niezwyciężeni 1918-2018. Uczniowie z naszej części Małopolski bardzo licznie zaangażowali się w realizację konkursowych projektów, a wielu spośród nich zostało laureatami konkursu.

Ale przecież budowanie pamięci i świadomości historycznej nie powinno polegać na incydentalnym zaangażowaniu i jednorazowym udziale w konkursie. Dlatego w tym roku pragnę zachęcić uczniów Państwa szkoły do udziału w II edycji historycznego konkursu edukacyjnego z cyklu „Niezwyciężeni”, zatytułowanej „Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmów”. Tym razem organizatorzy proponują uczestnikom konkursu przypomnienie oraz upamiętnienie zasłużonych dla Polski osób, żołnierzy i działaczy niepodległościowych odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości, które stały się podczas II wojny światowej ofiarami represji niemieckich i sowieckich, a po 1944 roku ofiarami represji komunistycznych w tzw. Polsce Ludowej.

Krzyż i Medal Niepodległości ustanowiony rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości, miał charakter odznaczenia wojskowego, którym odznaczano osoby zasłużone czynnie dla odzyskania niepodległości Ojczyzny w okresie przed I wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918-1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski, Inicjatywę ustanowienia tych odznaczeń zgłosiła Aleksandra Piłsudska, żona marszałka Józefa Piłsudskiego. Chciała umożliwić honorowanie także tych osób, które położyły zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej, a nie służyły w wojsku i nie mogły uzyskać na przykład  Orderu Virtuti Militari czy Krzyża Walecznych. Przed wybuchem II wojny światowej Krzyżami lub Medalami Niepodległości wyróżniono także osoby zasłużone w akcji odzyskiwania przez Polskę Zaolzia w 1938 r.

Niepodległość nie została Polsce darowana, ale Polacy musieli sami wywalczyć ją sobie orężem i polityczną aktywnością. W tych zmaganiach uczestniczyli także liczni mieszkańcy Małopolski. Wśród ponad 88. tysięcy odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości było wielu mieszkańców naszego regionu. Przez pół wieku, od 1939 do 1989 roku, często musieli oni ukrywać fakt posiadania tego zaszczytnego wyróżnienia, bo mógł on rodzić reperkusje społeczne, a nawet karne. Większość z nich wskutek naturalnego procesu życia i upływającego czasu nie doczekała chwili ponownego odzyskania niepodległości przez Polskę. Nierzadko zmarli w zapomnieniu a o ich dokonaniach nie ma wiedzy społeczność, z której się wywodzili, czy wśród której żyli. Wielu spośród nich, zarówno ze względu na wcześniejsze zasługi, jak też wskutek konsekwentnego zaangażowania w walkę o niepodległość w latach 1939-1989, stało się ofiarami represji reżimów totalitarnych III Rzeszy, ZSRS oraz PRL. Ginęli w miejscach egzekucji, obozach koncentracyjnych, łagrach, więzieniach czy na zesłaniu. Ci, którzy przeżyli, na zawsze utracili zdrowie. Ale pozostawali wierni idei Niepodległej Polski. Dla kolejnych pokoleń powinni być wzorem do naśladowania.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych i rodzin. Zadaniem uczestników jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (najlepiej związanej z ich miejscowością, rodziną), która w latach II wojny światowej lub po niej stała się ofiarą represji totalitarnych, zebranie o tym bohaterze informacji (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz stworzenie na podstawie zebranych informacji filmu prezentującego losy bohatera i upowszechnienie wiedzy o tej postaci wśród społeczności lokalnej lub szkolnej (np. stworzenie strony internetowej itp.). Termin zgłoszeń do udziału konkursie upływa 19 kwietnia zaś termin składania prac konkursowych 31 maja 2019 r. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej IPN:

https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs

Bardzo zachęcam do zgłaszania się uczniów do udziału w konkursie, do poszukiwania wiedzy o Żołnierzach Niepodległości i ich losach, a tym samym do przeżycia wspaniałej przygody z naszą ojczystą historią. Cieszę się z dużej ubiegłorocznej aktywności w tym konkursie uczniów z naszego regionu. Aby jeszcze bardziej zmotywować i zachęcić młodych ludzi z naszej części Małopolski do uczestnictwa w tym ważnym i pięknym projekcie postanowiłem ufundować dla najlepszych uczestników konkursu z naszego okręgu (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki) oraz ich szkół dodatkowe nagrody.

Przypomnijmy bohaterów Niepodległości i przywróćmy ich zbiorowej pamięci!

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa