Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł Brynkus pyta PGW Wody Polskie o tereny wokół Jeziora Mucharskiego

Poseł Brynkus pyta PGW Wody Polskie o tereny wokół Jeziora Mucharskiego

Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej dr hab. Józef Brynkus wystąpił do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW Wody Polskie) z pytaniami w sprawie przekazania terenów wokół Jeziora Mucharskiego gminom Stryszów i Mucharz oraz planów dotyczących zagospodarowania terenów wokół tego akwenu wodnego.

Pełna treść pisma skierowanego do PGW Wody Polskie.

dr hab. Józef Brynkus                                                                                                            Wadowice, 18.02.2019 r.
Poseł na Sejm RP
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 14
poselbrynkus@gmail.com
www.poselbrynkus.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Szanowni Państwo,
W oparciu o ustawę o wykonywaniu mandatu Posła na Sejm RP oraz ustawę o dostępie do informacji publicznej proszę o wyjaśnienia dotyczące terenów wokół Jeziora Mucharskiego. Jak wynika z moich informacji, które otrzymałem w czasie rozmów z samorządowcami gmin przyległych do Jeziora Mucharskiego zmieniła się koncepcja zarządzania terenami znajdującymi się wokół tego akwenu wodnego, a będącymi we władaniu PGW Wody Polskie.

W związku z tym pytam:
1. Czy prawdą jest, że PGW Wody Polskie nie zamierza przekazać terenów wokół Jeziora Mucharskiego o które występowały Gminy Mucharz i Stryszów?
2. Czy prawdą jest, że PGW Wody Polskie będzie teraz prowadziło poszukiwania inwestorów do stworzenia infrastruktury wokół Jeziora Mucharskiego?
3. Czy prawdą jest, że w PGW Wody Polskie powstaje nowa koncepcja zagospodarowania terenów wokół Jeziora Mucharskiego?
4. Jaki jest plan działań PGW Wody Polskie dotyczący terenów wokół Jeziora Mucharskiego w roku 2019 oraz kolejnych latach?
5. Czy prawdą jest, że do realizacji wyżej opisanych celów zostanie powołana specjalna firma lub zostanie wybrany inwestor zastępczy?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP