Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Chodnik pod wiaduktem w Kleczy i przystanki kolejowe

Chodnik pod wiaduktem w Kleczy i przystanki kolejowe

W piątek 8 lutego 2019 roku na skutek interwencji NIEKTÓRYCH mieszkańców Wadowic i Kleczy Dolnej złożyłem wizytę w Biurze Inwestycji PKP w Warszawie i rozmawialiśmy o problemach: przebudowy przystanków kolejowych w Kleczy Dolnej i w Kleczy Górnej oraz przebudowy wiaduktu w Kleczy Dolnej, a także budowy pod nim chodnika i ścieżki rowerowej.

  1. Przede wszystkim dowiedziałem się, że za wszystkie inwestycje w tym zakresie – w sensie finansowym – odpowiada PKP, która będzie ponosiła wszystkie koszty przewidywanych inwestycji.
  2. Druga informacja to taka, że faktycznie prześwit pod wiaduktem zmieni się – tak przewiduje to PKP – czyli się zwiększy do 4, 6 m.
  3. Trzecia informacja jest taka, że stanie się to nie na skutek podniesienia wiaduktu i odpowiedniej niwelacji przebiegu torów kolejowych, ale obniżenia przebiegu jezdni. Jednak w związku z tym także koszty w tym względzie poniesie PKP, a nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
  4. PKP poniesie także koszty budowy chodnika po wiaduktem i ewentualnej ścieżki rowerowej.

Jednakże w każdej tej sprawie należy na PKP naciskać. Co więcej Dyrektor ds. Wdrożenia Inwestycji PKP Arnold Bresch prosił, by mieszkańcy Kleczy przedstawili umiejscowienie tego jednego akceptowanego przez nich przystanku kolejowego zamiast dwóch. Czekam więc na taką propozycję, by Dyrektorowi ją przesłać.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15