Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Orzeł biały – godło tylko dla wybranych?

Orzeł biały – godło tylko dla wybranych?

Podczas posiedzenia Sejmu RP poświęconego przyjęciu sprawozdania Głównego Inspektora Pracy poseł dr hab. Józef Brynkus zapytał m.in. o zasady używania przez inspektorów pracy symboliki państwowej. Jest odpowiedź szefa PIP na zadane pytania.

PIP jest jedną z niewielu służb państwowych, których przedstawiciele w terenie nie mają prawa używania pieczęci z godłem RP. Wizerunku godła nie zawierają też formularze stosowane przez inspektorów w procedurach kontrolnych. W oczach wielu osób obniża to rangę tej instytucji oraz respekt wobec dokonywanych przez nią czynności urzędowych.

W swej odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wskazał, że wizerunek orła białego ustalony dla godła państwowego RP widnieje na drukach GIP oraz Okręgowych Inspektorów Pracy i ich zastępców, a także na legitymacjach służbowych inspektorów i pieczęciach okrągłych używanych przy niektórych czynnościach. Odpowiedź ta potwierdziła, że nie we wszystkich procedurach urzędowych PIP oraz nie wszystkie szczeble i instancje Inspekcji mają prawo do stosowania symboliki państwowej.

Zdaniem GIP stosowanie wizerunku godła państwowego i symboliki państwowej wynika ze stosownych ustaw. Jednak warto podkreślić, że ustawy te w stosunku do różnych służb odmiennie określają sposób używania elementów symboliki, przez co tworzy się wrażenie niejednolitości państwa i nierównego umocowania prawnego jego przedstawicieli. Dlatego cieszy, że chociaż GIP uznał zakres stosowania i eksponowania symboliki państwowej za wystarczający, przyznał, iż rozważane jest wprowadzenie godła lub symboliki narodowej na niektórych drukach stosowanych przez inspektorów PIP w postępowaniu kontrolnym.

Poniżej treść odpowiedzi Głównego Inspektora Pracy na pytanie posła dra hab. Józefa Brynkusa.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa