Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Skuteczna interwencja posła Brynkusa w sprawie Barbary Poleszuk

Skuteczna interwencja posła Brynkusa w sprawie Barbary Poleszuk

Barbara Poleszuk, młoda patriotka z Hajnówki, została zwolniona z więzienia a dalszą karę pozbawienia wolności odbywać będzie w systemie dozoru elektronicznego. Tak 11 grudnia 2018 roku zadecydował Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie na wniosek Prokuratora Okręgowego dla Warszawy Pragi z dnia 9 listopada po interwencji posła dra hab. Józefa Brynkusa z 31 października 2018 r.

Przypomnijmy. Młoda patriotka, 26-letnia Barbara Poleszuk z Hajnówki zajmuje się m.in. organizacją Marszów Żołnierzy Wyklętych oraz wieloma innymi działaniami przypominającymi prawdziwe dzieje Rzeczpospolitej i propagującymi postawy patriotyczne. Jest dosłownie znienawidzona przez lokalny lewacki układ trzęsący Hajnówką i okolicami.  W październiku 2018 r. trafiła do więzienia po otrzymaniu wyroku bezwzględnego pozbawienia wolności za rzekomą „napaść na policjanta”, a dokładnie „podrapanie” funkcjonariusza w 2017 r., gdy broniła kolegów zaatakowanych przez policjantów na jednej z lokalnych imprez.

Fakt bezwzględnego pozbawiania wolności B. Poleszuk od początku budził wiele wątpliwości prawnych i społecznych, gdyż zarówno rozmaite nieścisłości formalne w przebiegu śledztwa, jak też wysokość i bezwzględność wymierzonej jej kary wyraźnie wskazywały na usiłowanie zemsty przez środowiska niechętne wobec działalności niepodległościowej oskarżonej. Niestety, apelacje i rewizje od haniebnego dla polskiego wymiaru sprawiedliwości wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce nie przyniosły złagodzenia wymierzonej B. Poleszuk kary, ponieważ miejscowe środowisko prawnicze trwało w „niezawisłym” antypatriotycznym uporze. W efekcie w jesieni 2018 r. Barbara Poleszuk została zabrana z domu, bez powiadomienia członków rodziny dokąd jest zabierana, i przewieziona do więzienia w odległej od Hajnówki Warszawie.

Wskutek tak brutalnego postępowania miejscowych organów przy egzekwowaniu zasądzonej wobec B. Poleszuk kary, interwencję podjęło wiele osób oraz środowisk patriotyczno-niepodległościowych. Pierwszym alarmującym Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta RP o nieprawidłowościach w sprawie i niegodziwości wyroku wobec B. Poleszuk był poseł dr hab. Józef Brynkus. Zamieszczoną w internecie, a zainicjowaną przez posła Brynkusa petycję w sprawie uwolnienia B. Poleszuk podpisało wciągu zaledwie czterech dni ponad 2 tysiące osób. Wydrukowane egzemplarze petycji zostały 31 października 2018 r. przesłane na ręce Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy oraz Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego RP Zbigniewa Ziobry. Wspomniana petycja oraz interwencje wymusiły reakcję organów władz i działanie wyższych instancji prokuratury.

Kancelaria Prezydenta RP już w połowie listopada poinformowała posła, że jeżeli tylko zostanie złożony wniosek o ułaskawienie B. Poleszuk, możliwość ułaskawienia zostanie zbadana pod względem proceduralnym i formalnym.

Minister Sprawiedliwości jeszcze pod koniec listopada zasłaniał się formalnym brakiem możliwości podjęcia działania na podstawie petycji, powołując się na niezawisłość orzekającego sądu. Pismo o takiej treści skierował do posła Dyrektor Wydziału Wykonania Orzeczeń i Probacji MS sędzia Mirosław Przybylski w dniu 26 listopada 2018 r.

Równocześnie jednak Prokurator Krajowy skierował sprawę do właściwej miejscowo Prokuratury Okręgowej, na której wniosek Sąd Okręgowy Warszawa Praga 9 grudnia 2018 r. zamienił środek odbywania kary przez Barbarę Poleszuk, z przebywania w izolacji penitencjarnej, czyli więzieniu, na karę odbywaną w systemie dozoru elektronicznego.

Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Robert Hernand w piśmie skierowanym do posła dra hab. J. Brynkusa 28 grudnia 2018 r. napisał, że podjęcie działań nastąpiło niezwłocznie po uzyskaniu sygnałów, zawierających zastrzeżenia co do zasadności osadzenia B. Poleszuk w areszcie, ale z kolejnych sekwencji wydarzeń i korespondencji wyraźnie wynika, że działanie to nastąpiło po interwencji posła J. Brynkusa. Czyżby wcześniej Prokuratura nie wiedziała o kuriozalnym wyroku sądu w Hajnówce?

A „podrapany” policjant? W II RP zostałby zwolniony dyscyplinarnie ze służby za to, że wdał się w przepychankę z kobietą i jeszcze dał się podrapać. W III RP wypłakał się przed zaprzyjaźnionym sądem, bo nie potrafił zachować się kulturalnie wobec kobiety. Taka jest różnica między państwem prawa, jakim była II RP, a państwem prawników i prawnych kruczków oraz niegodziwych wyroków, którym jest III RP.

– Cieszę się bardzo, iż aktywność społeczna wielu ludzi, którzy nie wahali się podpisać petycję i słać protesty do władz RP, sprawiła, że Barbara Poleszuk mogła wśród najbliższych obchodzić tak ważne w polskiej tradycji i bardzo rodzinne Święta Bożego Narodzenia oraz powitać Nowy Rok 2019, który oby zarówno dla niej, jak i dla nas wszystkich był lepszy – powiedział poseł dr hab. Józef Brynkus.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa