Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Aweco Polska Appliance staje ponad prawem. Pracownicy na znak protestu blokują DK 44

Aweco Polska Appliance staje ponad prawem. Pracownicy na znak protestu blokują DK 44

Poseł dr hab. Józef Brynkus ze względu na obowiązki parlamentarne nie mógł być obecny podczas akcji protestacyjnej w Tychach, ale na ręce Grzegorza Zmudy Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” w Nexteer Automotive Poland skierował specjalny list do załogi Aweco Polska Appliance Sp. z o. o. Sp. k.

Pełna treść specjalnego adresu do załogi Aweco Polska Appliance Sp. z o. o. Sp. k. w Tychach.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2018 roku

     Szanowny Pan Grzegorz Zmuda
              Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
 w Nexteer Automotive Poland
(z okazji akcji protestacyjnej MOZ NSZZ „Solidarność”
w Aweco Polska Appliance Sp. z o. o. Sp. k.)

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Szacunek dla praw związkowych i pracowniczych to podstawowe wartości wywalczone przez ludzi pracy na całym świecie. Polska, będąca kolebką wspaniałego ruchu „Solidarności” przez lata dawała przykład walki o te prawa i była w tej walce liderem. Dzisiejszy protest związkowców Aweco Polska Appliance pokazuje, że mimo wywalczenia demokratycznych praw i wolności, nadal nie wszyscy chcą szanować obowiązujące prawo i procedury.

Ograniczanie możliwości działalności związkowej oraz narzucanie form i miejsc jej prowadzenia nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym państwie w XXI wieku. Negacja przez dyrekcję faktu powstania niezależnej od kierownictwa firmy organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”, zwalnianie pracowników zaangażowanych w działalność związkową, trudności w przeprowadzeniu zgodnego z prawem referendum czy opór kierownictwa firmy przed rozwiązaniem wielu innych problemów, będących obecnie przedmiotem sporu zbiorowego, musiały doprowadzić do eskalacji konfliktu i wyjścia poza bramy zakładu.

Wychodzicie Państwo na ulice na kilka dni przed najpiękniejszymi świętami w roku, które obchodzić powinniśmy w atmosferze zgody, radości i serdeczności. Pokazujecie w ten sposób, że w Waszej firmie zamiast zgody jest napięcie, stres i konflikt. I że coraz bardziej tracicie nadzieję na szybkie i spokojne rozwiązanie sporu. Nawet dzisiejsza akcja protestacyjna nie mogła się odbyć tak, jak to zaplanowaliście, bo dyrekcja nie wyraziła zgody na jej miejsce. Te fakty napawają smutkiem, ale przy okazji pokazują prawdziwe intencje dyrekcji.

Jestem jednak przekonany, że przy odrobinie dobrej woli ze strony kierownictwa zakładu ten konflikt i spór można zażegnać, a na przyszłość nie dopuścić do powstawania kolejnych jego ognisk. Trzeba tylko naprawdę chcieć. Choć ze względu na obowiązki parlamentarne nie mogę być obecny z Państwem w dniu dzisiejszym, ale wyrażam moje pełne poparcie dla postulatów NSZZ „Solidarność” w Aweco Polska Appliance Sp. z o. o. Sp. k. zaś dyrekcji Waszego zakładu zgłosiłem wolę pomocy w rozwiązaniu tej konfliktowej sytuacji.

Łączę wyrazy szacunku i życzę wytrwałości
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

O co chodzi?

Zdesperowana załoga Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. k. w Tychach postanowiła w środę (05.12.2018 r.) zablokować DK 44 i to się udało. Pracownicy domagają się poszanowania prawa, w tym przestrzegania zapisów „Ustawy o związkach zawodowych” oraz „Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych” domaga się NSZZ „Solidarność” w Aweco Polska Appliance Sp. z o.o Sp. k. Związkowcy stanowczo sprzeciwiają się m.in. uniemożliwieniu przez pracodawcę przeprowadzenia zaplanowanego na 22-23 listopada referendum strajkowego.

Referendum strajkowe miało być prowadzone na zakładowych stołówkach, aby zapewnić wszystkim pracownikom swobodną możliwość oddania głosu. – W dniu 22 listopada zaledwie 5 min. przed rozpoczęciem głosowania otrzymaliśmy od pracodawcy pismo, w którym informuje, że jednak nie wyraża zgody na zorganizowanie referendum na stołówkach i wyznaczył nam pomieszczenie sąsiadujące z gabinetem dyrektora – mówi Grzegorz Zmuda, przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland, która zakresem działalności obejmuje spółkę Aweco Polska Appliance. – W naszej ocenie to celowe utrudnianie prowadzenia sporu zbiorowego, którego jednym z elementów jest referendum strajkowe. Jeszcze w tym samym dniu powiadomiliśmy o tej sprawie Prokuraturę Rejonową w Tychach – podkreśla przewodniczący.

Aby referendum strajkowe było ważne musi w nim wziąć udział co najmniej połowa pracowników zakładu pracy. Zdaniem związkowców pracodawca zmieniając w ostatniej chwili miejsce głosowania celowo próbował wpłynąć na obniżenie frekwencji. – Nieprzypadkowo też miejsce głosowania zostało wyznaczone obok gabinetu dyrektora, co mogło dodatkowo zniechęcić pracowników do udziału w referendum – wskazuje Grzegorz Zmuda.

Ponadto związkowcy zaznaczają, że twierdzenie pracodawcy o istnieniu dwóch sporów zbiorowych przy rozbieżnych poglądach doktryny i braku zakazu rozszerzania żądań są nieuzasadnione. Problem łamania praw pracowniczych i związkowych w Aweco Polska Appliance Sp. z o.o Sp. k. trwa od 2011 roku kiedy pracodawca nie uznawał utworzenia związku „Solidarność” wtedy zwolniono 4 osoby zaangażowane w jej powstanie. Co więcej osoby te zwolniono po raz kolejny po prawomocnym przywróceniu do pracy. – Razem sprawy te ciągły się przed sądami do 2016 roku i na uwagę zasługuje fakt, iż część z tych osób była objęta szczególną ochroną trwałości zatrudnienia jako działacze związkowi i pomimo tego bez zgody zarządu zostali zwolnieni – mówi Grzegorz Zmuda.

Wówczas doszło, również do incydentu polegającego na niewpuszczeniu na teren zakładu komornika sądowego, którego rolą maiło być protokolarne potwierdzenie wyrażenia gotowości podjęcia pracy przez przewróconych pracowników. Ponadto spółka wniosła również bezzasadnie sprawę do sądu o ustalenie nieistnienia organizacji związkowej NSZZ Solidarność na terenie Aweco Polska Appliance Sp. z o o w Tychach – wszystkie te procesy spółka przegrała – dodaje Grzegorz Zmuda.

Według związkowców pracodawca do dziś nie uznaje wyborów Społecznej Inspekcji Pracy co wielokrotnie potwierdzał w kierowanych do Solidarności pismach. – Dyrekcja przepisy prawa łamie nagminnie łamie od wielu lat i to właśnie jest przyczyną rozpoczęcia akcji protestacyjnych – podkreśla Grzegorz Zmuda. Dlatego w dniu 5 grudnia o godzinie 12: 45 na ul. Turyńskiej 80 odbędzie się akcja protestacyjna. – Początkowo aby wyrazić swój sprzeciw chcieliśmy zorganizować pikietę na terenie zakładowego parkingu, ale dyrekcja się nie zgodziła, dlatego postanowiliśmy przyjąć inną formę protestu – dodaje.

Zdesperowani pracownicy nie odpuszczą. – W związku z notorycznym łamaniem prawa przez dyrekcję w dniu 5 grudnia 2018 roku od godziny 12:45 do 14:00 protestowaliśmy przechodząc przez pasy dla pieszych na ulicy Toruńskiej 80 w Tychach – mówią nam w rozmowach pracownicy tyskiej spółki Aweco Polska Appliance, która zajmuje się produkcją komponentów do samochodów i sprzętu AGD. Firma zatrudnia ok. 800 pracowników.

Dyrekcja miał jednak swój plan? Team leader z Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. k. w Tychach „szpiegiem” dyrekcji?

Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. k. w Tychach łamie prawo. Przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland Grzegorz Zmuda wyjaśnia dziennikarce TVN z jakiego powodu jest ten protest.

Przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland Grzegorz Zmuda wyjaśnia dziennikarce TVP3 Katowice z jakiego powodu jest ten protest.

Przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland Grzegorz Zmuda wyjaśnia dziennikarzo TV Silesia i Radia eM z jakiego powodu jest ten protest.

A tak zachowuje się Dyrektor Aweco Polska Applance, który postanowił przemówić do pracowników w Tychach, w dniu 27 listopada 2018 roku.

Galeria zdjęć niebawem znajdzie się tutaj.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa