Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Jezioro Mucharskie przykładem topienia milionów z budżetu państwa

Jezioro Mucharskie przykładem topienia milionów z budżetu państwa

Niefrasobliwość, cynizm i wręcz głupota rządzących zakrawa na skandal. Szumnie otwierane Jezioro Mucharskie przez władzę PO-PSL – słusznie minioną i obecnie, która weszła w buty poprzedników – czyli PiS, nadal straszy oraz jest nieczynne.

Elektrownia wodna, która mogłaby wytwarzać „zieloną” energię stoi nieczynna, a kolejne podejścia do jej uruchomienia palą na panewce. Nie dość, że gwarancja na warte kilkadziesiąt milionów urządzenia elektrowni wodnej dawno się skończyła, to nikt nie chce dokonać próbnego rozruchu elektrowni. Nie ma się temu co dziwić, bo rdzewiejące urządzenia mogą się popsuć i kto wtedy za ich remont zapłaci.

Tereny wokół tego pięknego akwenu wodnego zarastają, a gminy na obszarze których powstało Jezioro Mucharskie nie mogą pozyskać ziemi wokół zbiornika aby mogła się rozwijać turystyka. I tak mamy najdroższy na świecie zbiornik retencyjny za ponad 2 mld złotych, a powinno być jezioro tętniące życiem, wokół niego powinny jak „grzyby po deszczu” powstawać piękne mariny i hotele, restauracje i rozwijająca się lokalna gospodarka.

Co dalej? Komu na tym zależy, by Jezioro Mucharskie odstraszało turystów, a gminy „umierały” i nie mogły się rozwijać?

Pytania kieruję do Ministrów polskiego rządu.

 1. Kiedy zostanie uruchomiona elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim? Proszę podać konkretny termin i nazwę firmy, która za ten proces jest odpowiedzialna?
 2. Kto odpowiada personalnie za takie przeciąganie uruchomienia elektrowni na Jeziorze Mucharskim i jakie z tego tytułu zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe?
 3. Kiedy elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim zostanie włączona do systemu elektroenergetycznego w Polsce?
 4. Czy prawdą jest, że w roku 2019 zostanie obniżony poziom lustra wody (stopień piętrzenia) w Jeziorze Mucharskim i o ile metrów? Jeśli takie są plany, czy w związku z tym zaplanowano także wycięcie porastających drzew i zarośli, chaszczy oraz oczyszczenie linii brzegowej wokół całego Jeziora Mucharskiego?
 5. Czy zabezpieczono środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rok 2019 w celu oczyszczenia dna zbiornika?
 6. Kiedy Gminy Stryszów i Mucharz będą mogły podpisać umowy na dzierżawę terenów wokół zbiornika?
 7. Czy PGW Wody Polskie wypłaci w roku 2019 należne środki z tytułu zaległości podatkowych gminom Mucharz i Stryszów? Jakie to są kwoty i co jest powodem niepłacenia w terminie zobowiązań podatkowych wspomnianym gminom od co najmniej 5 lat przez RZGW a obecnie PGW Wody Polskie? Kto i kiedy podjął taką decyzję?
 8. Czy prawdą jest, że Wójt Gminy Mucharz przy pomocy Komornika zabezpieczył i zajął samochody PGW Wody Polskie na poczet roszczeń Gminy Mucharz? Ile jest tych samochodów? Na jaką kwotę zostały zabezpieczone roszczenia w tej sprawie przez Wójta Gminy Mucharz? Kto za taki stan prawny odpowiada personalnie?
 9. Komu i z jakich tytułów prawnych zalegają z płatnościami PGW Wody Polskie na koniec listopada 2018 roku? Co jest tego powodem?
 10. Czy i kiedy PGW Wody Polskie planuje przygotować analizę zagrożeń i zabezpieczenie część brzegu przylegającą do nieczynnego kamieniołomu w Skawcach? Nie tylko w Polsce podobne atrakcyjne miejsca – a takim niewątpliwie jest kamieniołom – są najczęściej ogólnodostępne.
 11. Kiedy rozpoczną się pracę przy zabezpieczeniu osuwisk powstałych wokół Jeziora Mucharskiego i w jakich miejscach prace zostaną wykonane? Ile środków zabezpieczono na przeprowadzenie tych prac związanych z zabezpieczeniem czynnych osuwisk oraz czy będzie to kompleksowe rozwiązanie problemu po wykonaniu tych prac?
 12. Czy RZGW a obecnie PG Wody Polskie zinwentaryzowało wybudowane obiekty na terenie okalającym Jezioro Mucharskie ze środków przeznaczonych na odtworzenie infrastruktury? Czy posiadają państwo wiedzę o wybudowanej kompletnej i wyposażonej oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie, ale nigdy nieoddanej do użytku a następnie rozebranej na koszt inwestora? Kto za taki proceder odpowiadał? Ile było takich nietrafionych inwestycji i ile one kosztowały inwestora? Proszę o podanie kwot środków wydatkowanych na proces inwestycyjny związany z wybudowaniem i rozbiórką oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie oraz ewentualnie inne obiekty lub infrastrukturę wokół Jeziora Mucharskiego.
 13. Czy rozliczono już całkowicie budowę Jeziora Mucharskiego? Jaki był dotychczasowy koszt budowy?
 14. Czy wszystkie firmy uczestniczące w budowie za swoje prace otrzymały należne wynagrodzenie, czy toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe o spłatę roszczeń?
 15. Czy prawdą jest, że proces inwestycyjny w trakcie budowy Jeziora Mucharskiego był celowo i z premedytacją podrażany? Czy prawdą jest, że część firm zatrudnionych przez Skanska SA było tzw. firmami krzakami i przepisywało tylko faktury dokładając swoją marżę? Czy prowadzono lub wdrożono w tej sprawie specjalne kontrole?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Robert Szkutnik/JezioroMucharskie