Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > List gratulacyjny dla Marioli Roman

List gratulacyjny dla Marioli Roman

Poseł Ziemi Wadowickiej dr hab. Józef Brynkus podziękował w specjalnym adresie Marioli Roman szefowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koła Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach.

Wadowice, dnia 28 listopada 2018 roku

Szanowna Pani
Mariola Roman
                                 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –
                                  Koło Dzieci Niepełnosprawnych
w Wadowicach

Szanowna Pani,
serdecznie dziękuję za wieloletnią pracę, jaką z wielkim oddaniem wykonuje Pani na rzecz dzieci i rodzin dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenia takie jak Koło Dzieci Niepełnosprawnych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach nie miałyby możliwości działania bez zaangażowania takich osób, jak Pani. Jestem przekonany, że środowisko skupione wokół KDN-TPD docenia ten wielki wkład pracy i ogrom zaangażowania, skoro owocuje to między innymi powierzaniem pani jakże zaszczytnej, ale przede wszystkim społecznie ważnej funkcji przewodniczącej-koordynatora działalności Koła.

Bardzo ważnym elementem środowiskowej integracji jest włączanie dzieci oraz rodzin w wydarzenia i działania całej wspólnoty lokalnej. Cieszę się, że w swej działalności pamięta Pani o tym i podejmowała oraz wspierała Pani takie inicjatywy, czego przykładem było m.in. włączenie się KDN-TPD w organizację koncertu Tomasza Trzcińskiego w Wadowicach, zatytułowanego „Co mu w Duszy Grało”, a dedykowanego świętemu Janowi Pawłowi II. A to przecież tylko jeden z przykładów obecności skupionego w Kole środowiska w życiu publicznym naszej Gminy.

Jestem przeświadczony, że zechce Pani – a wraz z Panią Koło Dzieci Niepełnosprawnych – zaangażować się w jeszcze wiele kolejnych, podobnych inicjatyw. I tego serdecznie Pani życzę. Życzę również, zarówno Pani, jak też całemu Kołu Dzieci Niepełnosprawnych i skupionemu wokół niego środowisku dalszej owocnej działalności. Czynię to z przekonaniem, że Pani doświadczenie i dotychczasowe zaangażowanie zostanie wykorzystane i zaowocuje przyjęciem przez Panią zaszczytnych obowiązków na kolejną kadencję, ku pożytkowi dzieci, rodzin oraz całej wspólnoty lokalnej.

Łączę wyrazy poważania
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Facebook Mariola Roman archiwum prywatne.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa