Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Pytanie do Głównego Inspektora Pracy

Pytanie do Głównego Inspektora Pracy

Poseł dr hab. Józef Brynkus zadał pytanie szefowi PIP podczas plenarnego posiedzenia Sejmu w piątek (23.11.2018 r.), gdy dyskutowano nad sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji.

Pytanie do Głównego Inspektora Pracy:
– dlaczego na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy nie są eksponowane elementy symboliki państwowej (Godło RP) i brak jest odpowiednich elementów symboliki państwowej (wizerunek Orła ustalony dla Godła RP) w drukach i pismach stosowanych przez inspektorów pracy? Trwa rok jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a inspekcja pracy została powołana przez Marszałka J. Piłsudskiego prawie wiek temu – w dniu 03.01.1919 r. – jak wygląda strona internetowa PIP można się przekonać w każdym czasie.

Prawo stosowania wizerunku Orła w pismach urzędowych zostało ustalone tylko do dla Głównego Inspektora Pracy i Jego Zastępców oraz Okręgowych Inspektorów Pracy i ich zastępców. Uważam, że nie ma powodów, by inspektorzy, jako samodzielny organ, nie mieli mieć tych elementów symboliki w pismach urzędowych, które stosują.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa