Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Barbara Poleszuk nadal siedzi w więzieniu – Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy umywa ręce

Barbara Poleszuk nadal siedzi w więzieniu – Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy umywa ręce

Dlaczego Prezydent Andrzej Duda lub jego urzędnicy pozwalają „gnić” w pace młodej patriotce? Czy urzędnicy Kancelarii Prezydenta wyprzedzili jego decyzje w sprawie Barbary Poleszuk? Komu zależy na upokorzeniu Polaków? Głos tysięcy obywateli nie liczy się wcale?

W październiku 2018 roku zainicjowałem akcję zbierania podpisów w Internecie pod petycją o uwolnienie i ułaskawienie Barbary Poleszuk, młodej patriotki – m. in. organizatorki Marszu Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce. Zgodnie z deklaracją petycję złożyłem w Ministerstwie Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta RP, która jako pierwsza na nią odpowiedziała.

Jednak treść pisma jest skandaliczna i mam nadzieję, że zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha pójdzie po rozum do głowy. Kuriozalnym jest bowiem oczekiwanie, że młoda kobieta sama wystąpi z wnioskiem o uwolnienie lub o ułaskawienie do Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy. Warto się zastanowić, czy wśród urzędników prezydenta nie ma ludzi rozsądnych, którzy wsiedliby w auto pojechali do więzienia na widzenie? A tam spisali z Basią Poleszuk stosowny wniosek? Gdzie się podziali dżentelmeni z prezydenckiej kancelarii?

Liczę, że Minister Sprawiedliwości okaże się bardzie roztropnym politykiem. Jednak widzę jeszcze cień szansy, bo Minister Mucha deklaruje, że przekaże sprawę Prezydentowi Dudzie. Mam nadzieję, że zdąży przed wyjściem Basi z więzienia.

Mówiono mi, że niepotrzebnie przywołuję mroczne czasy PRL-u uzasadniając petycję. Okazuje się jednak, że standardy w III RP mamy podobne. Proszę przeczytać co odpisał minister Mucha na mój apel do Prezydenta Dudy, poniżej to pismo.

Kończąc ten krótki wpis zapytam publicznie. Jak to było z ministrem Mariuszem Kamińskim, czy on też na piśmie (składał stosowny wniosek) prosił Prezydenta Dudę o ułaskawienie? A może „rodzina na swoim” może działać inaczej? Czy raczej są możliwe inne procedury?

Żądam natychmiastowego uwolnienia Barbary Poleszuk i jej ułaskawienia przez Prezydenta RP dra Andrzeja Dudę. Niech to będzie gest, który pokaże Narodowi, że żyjemy w wolnej Polsce! Okazja jest szczególna, bo to rok 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

dr hab. Józef Brynkus

Poseł na Sejm RP

Fot. YouTube/eMisjaTv