Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Gratulacje dla Bartosza Kalińskiego z okazji wyboru na urząd Burmistrza Wadowic

Gratulacje dla Bartosza Kalińskiego z okazji wyboru na urząd Burmistrza Wadowic

Parlamentarzysta Kukiz’15 skierował specjalny adres na ręce nowego Burmistrza Wadowic. – Jestem przekonany, że podejmując zobowiązanie zarządzania tak szczególną Gminą, jaką jest Gmina Wadowice, kierował się Pan najwyższymi ideałami i imponderabiliami, a przede wszystkim przekonaniem, że Wadowiczanie zasługują na godne życie, zaś Wadowice na mądrze zaplanowany rozwój oraz szacunek świata – pisze poseł dr hab. Józef Brynkus w specjalnym liście do Bartosza Kalińskiego Burmistrza Wadowic.

Pełna treść adresu:

Wadowice, dnia 18 listopada 2018 roku

 

Szanowny Pan
   Bartosz Kaliński
          Burmistrz Wadowic

 

Szanowny Panie Burmistrzu,
proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na zaszczytny i jakże odpowiedzialny urząd Burmistrza Wadowic. Jestem przekonany, że podejmując zobowiązanie zarządzania tak szczególną Gminą, jaką jest Gmina Wadowice, kierował się Pan najwyższymi ideałami i imponderabiliami, a przede wszystkim przekonaniem, że Wadowiczanie zasługują na godne życie, zaś Wadowice na mądrze zaplanowany rozwój oraz szacunek świata.

Dlatego jestem przekonany, że dołoży Pan wszelkich starań, aby dobrze zarządzana Gmina, której sercem jest Papieskie Miasto, postrzegana była w całym świecie tak, jak na to zasługuje, przez pryzmat wartości i dorobku a nie, jak w minionym czteroleciu, jako ewenement polityczny, którego włodarze usiłowali odcinać się od korzeni i dziedzictwa najcenniejszych wartości Gminy. Wadowice i Wadowiczanie stanowią wielką wartość jako wspólnota, której tradycja i dorobek nie powinny być lekceważone ani zostać zmarnowane. Dla budowania nowej, czy poprawy istniejącej struktury, niekonieczne jest rugowanie dziedzictwa, będącego świadectwem przeszłych pokoleń, a szczególnie w przypadku Wadowic na ich dziedzictwie oraz tradycji warto i należy budować przyszłość. Zarówno tę materialną, jak też ideową.

Życzę Panu Burmistrzowi wielu sukcesów na niwie samorządowej oraz wypełniania Pańskiego mandatu z poczuciem dobrze spełnionej misji i z wdzięcznością mieszkańców.

Łączę wyrazy szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Marcin Płaszczyca/Wadowice24.pl

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa