Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł Brynkus pogratulował wyboru Radnym Rady Miejskiej w Wadowicach

Poseł Brynkus pogratulował wyboru Radnym Rady Miejskiej w Wadowicach

Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej skierował list gratulacyjny do nowo wybranych Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach. – Wierzę, że dołożą Państwo wszelkich starań, aby dobrze zarządzana Gmina Wadowice, której sercem jest Papieskie Miasto, postrzegana była w całym świecie tak, jak na to zasługuje, przez pryzmat wartości i dorobku a nie, jak w minionym czteroleciu, jako ewenement oraz paradoks polityczny – pisze poseł dr hab. Józef Brynkus w specjalnym adresie przekazanym przed I Sesją Rady Miejskiej w Wadowicach.

Pełna treść listu do Radnych:

Wadowice, dnia 18 listopada 2018 roku

 

        Szanowni Państwo
            Radni Rady Miejskiej
w Wadowicach

 

Szanowni Państwo,
proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru do Rady Miejskiej w Wadowicach. Jestem przekonany, że podejmując zobowiązanie zarządzania tak szczególną Gminą, jaką są Wadowice, kierowali się Państwo ideałami służby mieszkańcom oraz współpracy dla dobra wspólnego, a przede wszystkim świadomością, że mieszkańcy Wadowic zasługują na godne życie, a Gmina na mądrze zaplanowany rozwój.

Dlatego wierzę, że dołożą Państwo wszelkich starań, aby dobrze zarządzana Gmina Wadowice, której sercem jest Papieskie Miasto, postrzegana była w całym świecie tak, jak na to zasługuje, przez pryzmat wartości i dorobku a nie, jak w minionym czteroleciu, jako ewenement oraz paradoks polityczny. Nasza Gmina i jej Mieszkańcy stanowią wielką wartość jako wspólnota, której tradycja i dorobek nie powinny być lekceważone ani zostać zmarnowane. Dla budowania nowej, czy poprawy istniejącej struktury, niekonieczne jest rugowanie tego dorobku, będącego świadectwem pokoleń. Szczególnie w przypadku Wadowic na takim dziedzictwie oraz tradycji warto i należy budować teraźniejszość,  a także przyszłość, zarówno tę materialną, jak też ideową, bo jest to wspólne dobro nas wszystkich.

Życzę Państwu wielu sukcesów na niwie samorządowej oraz wypełniania Państwa mandatu z poczuciem dobrze spełnionej misji i z wdzięcznością mieszkańców.

Łączę wyrazy poważania
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Marcin Płaszczyca/Wadowice24.pl

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa