Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł dr hab. Józef Brynkus skierował list z gratulacjami do Radnych Rady Powiatu Wadowickiego

Poseł dr hab. Józef Brynkus skierował list z gratulacjami do Radnych Rady Powiatu Wadowickiego

Na pierwszej sesji (19.11.2018 r.) w nowej kadencji 27 – osobowej Radzie Powiatu Wadowickiego odczytano specjalny adres posła Ziemi Wadowickiej dra hab. Józefa Brynkusa skierowany do nowo wybranych Radnych, który odczytała przewodnicząca Rady Zofia Kaczyńska.

Wadowice, dnia 18 listopada 2018 roku

 

 

Szanowni Państwo
                                 Radni Rady Powiatu Wadowickiego

 

Szanowni Państwo,
proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru do Rady Powiatu Wadowickiego. Jestem przekonany, że podejmując zobowiązanie zarządzania tak szczególnym Powiatem, jakim jest nasz Powiat Wadowicki, kierowali się Państwo ideałami służby mieszkańcom oraz współpracy dla dobra wspólnego, a przede wszystkim świadomością, że mieszkańcy Ziemi Wadowickiej zasługują na godne życie, a Powiat na mądrze zaplanowany rozwój.

Dlatego wierzę, że dołożą Państwo wszelkich starań, aby dobrze zarządzany Powiat, którego sercem jest Papieskie Miasto, postrzegany był w całym świecie tak, jak na to zasługuje, przez pryzmat wartości i dorobku a nie, jak w minionym czteroleciu, jako ewenement oraz paradoks polityczny. Nasz Powiat i jego Mieszkańcy stanowią wielką wartość jako wspólnota, której tradycja i dorobek nie powinny być lekceważone ani zostać zmarnowane. Każda spośród dziesięciu Gmin naszego Powiatu wniosła i wnosi wielki wkład i dorobek do tego wspólnego dziedzictwa. Dla budowania nowej, czy poprawy istniejącej struktury, niekonieczne jest rugowanie tego dorobku, będącego świadectwem pokoleń. Szczególnie w przypadku Wadowic na takim dziedzictwie oraz tradycji warto i należy budować teraźniejszość,  a także przyszłość, zarówno tę materialną, jak też ideową, bo jest to wspólne dobro całego naszego, jakże szczególnego i wyjątkowego Powiatu.

Życzę Państwu wielu sukcesów na niwie samorządowej oraz wypełniania Państwa mandatu z poczuciem dobrze spełnionej misji i z wdzięcznością mieszkańców.

Łączę wyrazy poważania
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Marcin Płaszczyca/Wadowice24.pl

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa