Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Pytam szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka: Komu służy policja – burmistrzowi, czy obywatelom?

Pytam szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka: Komu służy policja – burmistrzowi, czy obywatelom?

Posłowie debatowali nad programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. W związku z tym zadałem pytania o sprawy, które bulwersują opinię publiczną.

Opracowanie programu modernizacji funkcjonowania policji na lata 2017-2020 itd. Jest konieczne. Ale mam pytanie, czy w tym programie znajdą się przedsięwzięcia wychowujące i uczące policjantów, że policja jest dla ludzi, a nie dla władzy?

Pytanie to, uzasadnione wieloma przypadkami nadużycia władzy przez policjantów uzasadniam konkretną działalnością policji w Wadowicach, gdzie w przeddzień stanu wojennego policja w sposób niezwykle brutalny – wyprowadziła z urzędu miejskiego młodą kobietę – kując ją kajdankami, nie pozwalając ubrać się i jeszcze wykręcając ręce, tak, że upadła, są filmy pokazujące akcję policji. Potraktowano ją gorzej niż posła Burego i europosła Piniora.

Policja uczyniła to na wezwanie burmistrza Klinowskiego, wcześniej spoliczkowanego przez tą kobietę, bo zabrał jej telefon, gdy próbowała nagrać pracę jednej z urzędniczek.

Kobieta ta przez kilka godzin była przetrzymywana w areszcie.

Ale dyspozycyjność policji w tym przypadku poszła znacznie dalej – policja natychmiast rozpoczęła przesłuchiwanie wskazanych przez burmistrza świadków. Nie jest to pierwszy taki przypadek współpracy miejscowej policji i burmistrza. (czytaj więcej)

Pytam więc komu służy policja? I czy w programie modernizacji znajdą się środki na nauczenie jej tego?