Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Nie ma zgody Kukiz’15 na kupczenie Świętem Odzyskania Niepodległości

Nie ma zgody Kukiz’15 na kupczenie Świętem Odzyskania Niepodległości

Nie ma zgody Kukiz ’15 na kupczenie Świętem Odzyskania Niepodległości. Do Sejmu trafił projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nowe święto narodowe ma przypadać 12 listopada 2018 roku. PiS chce, by 12 listopada był dniem wolnym od pracy. Poseł dr hab. Józef Brynkus w imieniu klubu parlamentarnego Kukiz’15 przedstawił krytyczne stanowisko w sprawie projektu ustawy i złożył wniosek o jej odrzucenie w I czytaniu. – Mimo naszej generalnej zasady, że jesteśmy zwolennikami kierowania projektów ustaw i uchwał do dalszego procedowania na posiedzeniach Sejmu lub w komisjach, w tym przypadku – jako Kukiz ’15 czynimy wyjątek –, ale pozostający w zgodzie z naszą logiką, że projekty legislacji szkodliwe dla społeczeństwa polskiego absurdalne należy odrzucać i składamy wniosek o odrzucenie projektu tej ustawy w I czytaniu – powiedział w trakcie wystąpienia sejmowego poseł Brynkus.

Pełna treść wideo wystąpienia posła dr hab. Józefa Brynkusa.

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

STANOWISKO klubu Kukiz15 w sprawie ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, dr. 2931

– Stawiają nas wnioskodawcy w dość trudnej sytuacji. Z dwóch powodów. Pierwszy odnosi się do ideowego tła tej ustawy. Niezaakceptowanie tego projektu w ich zamyśle oznacza sprzeciw wobec  potrzeby uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Ale to nieprawda. My tę rocznicę czcimy na różne sposoby i nie potrzeba nam jakichś udziwnień w tym zakresie.

Dostrzegamy wysiłek i daninę krwi oraz życia, którą na ołtarzu polskiej wolności złożyli ci, którzy Polsce niepodległość przynieśli i ją utrwalili, a także pamięć o wydarzeniach z nią związanych przekazali kolejnym pokoleniom.

Poza tym mieliśmy już rok na świętowanie. W ustawie przyjętej przez Sejm o Honorowym Komitecie Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości mamy zapisane, że będziemy jeszcze długo świętować – i słusznie. Ale tak naprawdę to ani PiS ani Ponowoczesna nie chcą świętować. Chcą wielkiej niekończącej się awantury politycznej, wykorzystując w niej jako oręż tak wielkie rocznice.

– Nie da się jednak zaakceptować mętnej argumentacji wnioskodawców – że projekt ustawy będzie sprzyjać dłuższemu świętowaniu, gdyż argumentacja ta zawiera podstawowy błąd logiczny. W ustawie jest wyłączenie, jakie podmioty będą mogły działać. Są to sklepy wielkopowierzchniowe.

– czy ustawa wywołuje więc pozytywne skutki społeczne. Dla kogo?? Dla tych, których wyłączacie ze świętowania, pracujących w … nie wymienię z nazwy tych podmiotów, by nie być posądzonym o ich reklamowanie.

– Czy celebrowanie Święta Narodowego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości ma polegać na zasileniu handlu, w tym sieci wielkich korporacji handlowych i usługowych? Czy wprowadzonym w projekcie wyłączeniem chcecie zrekompensować im brak zysku w dni ustawowo wyłączone z handlu wielkopowierzchniowego?? Albo czy też chcecie ustanowić nową tradycję świętowania w magazynach handlowych???

– Odnosząc się do projektu ustawy trzeba też zauważyć brak logiki w argumentacji, że ustanowienie takiego dnia wolnego od wszelkiej pracy – z wyjątkiem handlu – nie pozwala na wymierne określenie konsekwencji tego dla budżetu państwa. To jest tak proste, że nawet nie potrzeba wiedzy ministra finansów w tym zakresie.

– Reasumując – mimo naszej generalnej zasady, że jesteśmy zwolennikami kierowania projektów ustaw i uchwał do dalszego procedowania na posiedzeniach Sejmu lub w komisjach, w tym przypadku – jako Kukiz15 czynimy wyjątek –, ale pozostający w zgodzie z naszą logiką, że projekty legislacji szkodliwe dla społeczeństwa polskiego absurdalne należy odrzucać i składamy wniosek o odrzucenie projektu tej ustawy w I czytaniu. Co proszę zaprotokołować.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie w sprawie święta niepodległości.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa