Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > TIRy nie mają prawa zaKlinować Wadowic

TIRy nie mają prawa zaKlinować Wadowic

Poseł Ziemi Wadowickiej działając w imieniu mieszkańców wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o interwencję i zracjonalizowanie remontu linii 117 tak, by służyła ona mieszkańcom gminy Wadowice i wszystkim Polakom, a nie była pomnikiem budowlanej bezmyślności oraz przykładem nieracjonalnego wydatkowania pieniędzy.

Wadowice 2018. 10. 12

Szanowny Pan
            Mateusz Morawiecki
                 Prezes Rady Ministrów
                      Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan
       Andrzej Adamczyk
                   Minister Infrastruktury 

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Wadowicach 11 października 2018 roku dotyczącego likwidacji bądź zmiany kategorii przejazdów przez linię kolejową nr 117 (Kalwaria – Wadowice Andrychów – Bielsko-Biała) w gminie Wadowice, uzyskaliśmy niepokojącą wszystkich informację, że leżący na tej trasie wiadukt kolejowy w Kleczy Dolnej zostanie zburzony i w zamian zostanie wybudowany nowy o zmienionych parametrach przejazdu pod nim. Podniesiony zostanie prześwit z dotychczasowej wysokości 3, 50 cm do wysokości 4, 60 cm.

Spowoduje to wjazd na teren gminy Wadowice samochodów ciężarowych znacznie wyższych i cięższych, co znacząco utrudni komunikację w mieście i tak już miasta ciągle zakorkowanego (zwiększy się ilość ogromnych samochodów, zwiększy się zanieczyszczenie, zwiększy się też zagrożenie dla pieszych, bo choć w teorii kolej jest skłonna w wiadukcie zbudować przejścia dla pieszych, tym niemniej od wiaduktu w kierunku tzw. Kopca, a także w kierunku Szkoły Podstawowej w Kleczy Dolnej musiałaby to zrobić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale z informacji urzędników UM w Wadowicach wynika, że nie podjęto w tej sprawie żadnych rozmów).

Z informacji kierownika kontraktu na remont linii 117 – Konrada Gawłowskiego wynika, że Urząd Miejski dysponował informacjami na temat remontu wiaduktu i linii kolejowej nr 117. Niestety nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje społeczne w tym zakresie. Otwarcie przyznał to sołtys sołectwa Klecza Dolna Ireneusz Chrapla. Nikt też ze zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w liczbie kilkudziesięciu osób nie wiedział o takich zmianach w wymiarach wiaduktu.

Nie możemy dopuścić do zaklinowania miasta, które jest już w tej chwili w czołówce polskich najbardziej zakorkowanych i zanieczyszczonych miast. Podniesienie wiaduktu miałoby wtedy sens, gdyby została zbudowana Beskidzka Droga Integracyjna, a to ze względu na stan finansów państwa, a także stanowisko obecnego burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego, blokującego warianty przebiegu tej drogi, w praktyce jest niewykonalne w ciągu najbliższych lat.

Niepokojące jest również to, że remont linii kolejowej nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb mieszkańców. W Kleczy (Dolnej i Górnej) znajdują się dwa przystanki kolejowe, które w ogóle są niewykorzystywane przez podróżujących. Z punktu widzenia wykorzystania – w miarę rentownego – linii kolejowej nr 117 – właściwsze byłoby wybudowanie jednego przystanku w Kleczy-Centrum. Postulują o to mieszkańcy sołectwa, w tym sołtys Ireneusz Chrapla, który wielokrotnie wysyłał w tej sprawie pisma do różnych instytucji, w tym do Urzędu Miasta Wadowice.

W czasie spotkania kierownik kontraktu Konrad Gawłowski w sposób wręcz bezczelny stwierdził, że nie da się uwzględnić postulatu mieszkańców, gdyż studium wykonalności jest już przygotowane. Zresztą postawa tego Pana jest wysoce naganna. Jego stosunek do mieszkańców obrazuje najlepiej sytuacja, gdy zwrócił się do jednej z obecnych, że to nie ona, ale kolej finansuje modernizację linii, w tym i przejazdy przez tory. Przychodzi na myśl scena z filmu „Miś” – nieważne, że jest niepotrzebny, ważne, że kosztuje.

Państwa polskiego nie stać na bezsensowne inwestycje. Wydatkowanie ogromnych kwot na inwestycję nie tylko niepoprawiającą komunikację (linia 117 jest niezwykle słabo wykorzystywana dla transportu towarów i ludzi), ale też sprzeczną z interesem społecznym i generującą dodatkowe trudności komunikacyjne jest karygodne.

Proszę o interwencję i zracjonalizowanie remontu linii 117 tak, by służyła ona mieszkańcom gminy Wadowice i wszystkim Polakom, a nie była pomnikiem budowlanej bezmyślności oraz przykładem nieracjonalnego wydatkowania pieniędzy.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP Kukiz15