Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Ilu byłych funkcjonariuszy SB pracuje obecnie w NBP i RPP?

Ilu byłych funkcjonariuszy SB pracuje obecnie w NBP i RPP?

Funkcjonariusze komunistycznego aparatu opresji w PRL znaleźli bezpieczną przystań? – Wystąpiłem z interpelacją poselską w sprawie zatrudniania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz innych służb i organów represji Polski Ludowej w Narodowym Banku Polskim (NBP) i Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków wykładowca w katedrze historii.

dr hab. Józef Brynkus                                                     Wadowice, dnia 10 września 2018 roku
poseł na Sejm RP
Biuro Poselskie
Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

Szanowny Pan
            Mateusz Morawiecki
                        Prezes Rady Ministrów RP

I     N     T     E     R     P     E     L     A     C     J     A

w sprawie zatrudniania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz innych służb i organów represji Polski Ludowej w Narodowym Banku Polskim i Radzie Polityki Pieniężnej.

Narodowy Bank Polski to instytucja Państwa Polskiego odpowiedzialna m.in. za tak newralgiczne sprawy i działania, jak: prowadzenie polityki pieniężnej państwa, działalność emisyjna środków płatniczych i rozwój systemu płatniczego, działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, zarządzanie rezerwami dewizowymi państwa oraz obsługę Skarbu Państwa.

Rada Polityki Pieniężnej będąca organem NBP wykonuje wobec tego Banku szereg zadań o charakterze strategicznym i eksperckim, m.in.: ustala coroczne założenia polityki pieniężnej Polski i kontroluje ich wykonanie, ustala wysokość stóp procentowych NBP oraz zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków działających w Polsce, określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, zatwierdza plan finansowy NBP i przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP, zatwierdza sprawozdanie z działalności NBP oraz ustala zasady operacji otwartego rynku.

Mając na uwadze strategiczne znaczenie tych działań oraz procedur dla funkcjonowania państwa oraz dla stabilności ekonomicznej i społecznej Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany jest właściwy dobór pracowników tej instytucji, eliminujący możliwość zatrudnienia w nich osób mogących podjąć działania destabilizacyjne na szkodę interesów RP a także międzynarodowych struktur politycznych i bezpieczeństwa, których Polska jest członkiem –  Unii Europejskiej oraz NATO. Niestety, od wielu osób otrzymuję coraz więcej sygnałów, że tak nie jest i w NBP oraz RPP zatrudniane są osoby nie dające rękojmi bezstronności oraz bezdyskusyjnej pewności obrony politycznych i ekonomicznych interesów Polski.

Dlatego zwracam się do pana Premiera z następującymi pytaniami:

  1. Czy osoby zatrudnione w Narodowym Banku Polskim i Radzie Polityki Pieniężnej, zarówno na stanowiskach zarządczych, jak też urzędniczych podlegają lustracji ze względu na możliwość wcześniejszej pracy w organach komunistycznego aparatu represji, względnie współpracy z tymi organami?
  2. Jeżeli nie, to dlaczego i czy rząd wniesie projekt uchwalenia odpowiednich przepisów aby był to obowiązujący standard przy przyjmowaniu do pracy w tych instytucjach?
  3. Ilu byłych funkcjonariuszy SB, WSW, II Zarządu SG i innych organów komunistycznej bezpieki pracuje w NBP i RPP oraz na jakich stanowiskach?
  4. Ilu byłych współpracowników komunistycznych służb bezpieczeństwa pracuje w NBP i RPP oraz na jakich stanowiskach?

Przy udzielaniu odpowiedzi proszę o podanie danych dotyczących zarówno stanowisk zarządczych, jak też wszystkich stanowisk urzędniczych.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa