Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Otwarto i poświęcono nową salę gimnastyczną oraz boiska w Marcyporębie

Otwarto i poświęcono nową salę gimnastyczną oraz boiska w Marcyporębie

W sobotę 8 września 2018 roku w Marcyporębie uroczyście oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II. Jednym z gości uroczystości był poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus.

Uroczystość rozpoczęła msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym pw. Św. Marcina przez ks. prałata Stefana Misińca, duchowego opiekuna Szlaków Papieskich (przez Marcyporębę przebiega szlak „Nie lękajcie się”), ks. kanonika Jana Giądłę – od 35 lat proboszcza parafii w Marcyporębie, oraz przez pochodzącego z tej miejscowości obecnego wikariusza parafii w niedalekim Zatorze ks. Zbigniewa Medonia, który wygłosił piękną homilię.

Następnie zebrani prowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP z Sosnowic przeszli do Szkoły Podstawowej, gdzie w nowej sali gimnastycznej przygotowano dalszą część uroczystości, którą jako konferansjerzy poprowadzili przedstawicielka Rady Rodziców Mirosława Rajda oraz nauczyciel wychowania fizycznego Mieczysław Chojna.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkoły oraz OSP z Kopytówki i Marcyporęby i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, gości powitała dyrektor Szkoły Krystyna Korus. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus, senator RP Andrzej Pająk, wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Kozioł, księża celebransi mszy św. i dyrektorka szkoły, po czym ks. proboszcz J. Giądła poświęcił nowy obiekt. Symboliczny klucz do nowej sali gimnastycznej przekazał dyrektorce wójt B. Antos.

Poseł prof. J. Brynkus życzył uczniom z Marcyporęby, aby nowe obiekty wykorzystywane do rozwoju tężyzny fizycznej, oddawane do użytku w roku stulecia Niepodległości Polski, przyczyniały się także do kształtowania charakterów i patriotyzmu wśród młodego pokolenia, wskazując, że wybitni sportowcy to także wielcy patrioci, którzy rozsławiają imię swojej ojczyzny w świecie. Przemawiali także senator Andrzej Pająk, sołtys Marcyporeby a zarazem radny powiatowy i członek Zarządu Powiatu Wadowickiego Franciszek Żmuda, przewodnicząca Rady Gminy J. Kozioł oraz przedstawiciele miejscowej społeczności. Po wystąpieniach oficjalnych zaprezentowany został blok występów artystycznych uczniów Szkoły.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracował Michał Siwiec-Cielebon pracownik Biura Poselskiego posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa.