Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Dożynki z karpiem w Witanowicach

Dożynki z karpiem w Witanowicach

W 2018 roku tradycyjne uroczystości dożynkowe Gminy Tomice zgromadziły mieszkańców tej gminy w Witanowicach. Z racji uczestnictwa gminy w projekcie Dolina Karpia imprezę dożynkową zorganizowano pod hasłem „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie”. Tegoroczne dziękczynienie za plony zgromadziło w Witanowicach kilkaset osób.

W dniu 2 września po mszy św. odprawionej w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja przez ks. kan. Józefa Wróbla, zebrani prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Zygodowic, barwnym korowodem przeszli, a częściowo przejechali na plac za remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach, gdzie zorganizowano ceremonię oficjalną Dożynek Gminnych oraz zaprezentowano występy artystyczne.

W tegorocznych tomickich dożynkach uczestniczyli m.in. poseł prof. J. Brynkus, wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, radni powiatu wadowickiego Eugeniusz Kurdas, Józef Łasak i Franciszek Żmuda, przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak oraz radni Gminy Tomice, przedstawiciele wszystkich sołectw Gminy Tomice: Lgoty (gdzie sołtysem jest Stanisław Zając), Radoczy (sołtys Władysław Hajost), Tomic (sołtys Jarosław Strózik) , Witanowic (sołtys Jan Kwarciak), Woźnik (sołtys Jerzy Rzepa) i Zygodowic (sołtys Bogusława Kubarek), a że dożynki miały także charakter uroczystości parafialnej, uczestniczyli w nich również mieszkańcy Babicy z gminy Wadowice wraz z sołtysem Bogusławem Habrzykiem oraz Wyźrału z gminy Brzeźnica z sołtysem Lucyną Przystał, gdyż sołectwa te należą do parafii witanowickiej. Oprócz ks. kan. J. Wróbla obecni byli duszpasterze z parafii w Radoczy – ks. Janusz Sołtys, w Tomicach – ks. Aleksander Kasprzyk oraz w Woźnikach – ks. kan. Tomasz Kalisz.

Chleb dożynkowy przekazali wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu i jego małżonce Beacie sołtys Witanowic Jan Kwarciak i przedstawicielki miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Po oficjalnych wystąpieniach wójta W. Grabowskiego oraz posła prof. J. Brynkusa Ośrodek Kultury Gminy Tomice zaprosił wszystkich do udziału w imprezie plenerowej zatytułowanej „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie”, podczas której swój dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły z gminy Tomice: „Karmelki” ze Szkoły Podstawowej w Witanowicach, „Wesołe Gosposie” z Witanowic, „Biesiada” z Tomic, „Woźniczanki” z Woźnik oraz „Radoczanki” z Radoczy. Piękny koncert przygotowała także Orkiestra Dęta z Zygodowic.

Na stoiskach zaprezentowały się stowarzyszenia, organizacje oraz artyści i przedsiębiorcy z gmin Doliny Karpia. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty artystyczne, dmuchańce i animacje. Był poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy dożynkowej, pokaz wędzenia karpia oraz zupa rybna przygotowana przez członkinie Stowarzyszenia „Wioski Naszych Marzen” z Tomic. Na zakończenie Dożynek na scenie zaprezentował się zespół „Zbyrcoki”, który bawił gości przez ponad dwie godziny.

Fot. strona internetowa UG Tomice.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracował Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa.