Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Pamiętali o Sierpniu 1980 roku

Pamiętali o Sierpniu 1980 roku

Z okazji rocznicy podpisania porozumień z robotnikami w sierpniu 1980 roku, zgodnie z corocznym zwyczajem oddano w Wadowicach hołd działaczom Solidarności oraz całemu ruchowi społecznemu, który bez przemocy i rozlewu krwi przekształcił Polskę z komunistycznego państwa totalitarnego w nowoczesne państwo demokratyczne.

W dniu 31 sierpnia 2018 r. na placu Solidarności, przed obeliskiem dedykowanym ruchowi Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność zebrali się przedstawiciele Oddziału nr 7 NSZZ Solidarność w Wadowicach oraz niektórych komisji zakładowych Związku i coraz mniej liczni uczestnicy historycznych wydarzeń sprzed trzydziestu kilku lat. Obecni byli przewodniczący Oddziału nr 7 Zdzisław Szczur, posłanka na Sejm RP Ewa Filipiak wraz z dyrektorem swojego Biura Poselskiego Stanisławem Kotarbą, pracownik Biura Poselskiego posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa Michał Siwiec-Cielebon i starosta powiatu wadowickiego Bartosz Kaliński. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W krótkim wystąpieniu M. Siwiec-Cielebon poprosił o oddanie hołdu zmarłym działaczom związku i ruchu Solidarności. Zwrócił uwagę, że o tej ważnej rocznicy pamięta coraz mniej osób oraz przypomniał historyczne okoliczności wydarzeń i podkreślił, że ideały Sierpnia 1980 roku pozostają nadal aktualne, a wiele sierpniowych postulatów nie zostało spełnionych, lub stale wymaga obrony. Postulaty te i konieczność ich obrony są aktualne także w Wadowicach. Przewodniczący Z. Szczur podziękował przybyłym i przyznając rację przedmówcy, że rocznica sierpniowa gromadzi niezbyt liczne grono uczestników wyraził nadzieję, że w przyszłym roku na pl. Solidarności przybędzie ich więcej.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa