Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Rząd wie, że szykowana jest polityczna prowokacja przeciwko Polsce w skali międzynarodowej?

Rząd wie, że szykowana jest polityczna prowokacja przeciwko Polsce w skali międzynarodowej?

Poseł dr hab. Józef Brynkus wystosował interpelację do prof. dra hab. Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, a zarazem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dra hab. Jacka Czaputowicza Ministra Spraw Zagranicznych, Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego RP oraz Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau i tragedii milionów ludzi – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, oraz godzącej w dobre imię Narodu i Państwa Polskiego.

Pełna treść interpelacji.

dr hab. Józef Brynkus                                                                         Wadowice, dnia 24 sierpnia 2018 roku
Poseł na Sejm RP
prof. UP Kraków
Biuro Poselskie
ul. Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

Szanowny Pan
                      prof. dr hab. Piotr Gliński
                          Wiceprezes Rady Ministrów
                                                          Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Pan
                                   prof. dr hab. Jacek Czaputowicz
                                Minister Spraw Zagranicznych

Szanowny Pan
   Zbigniew Ziobro
                     Minister Sprawiedliwości
                      Prokurator Generalny RP

Szanowny Pan
          Joachim Brudziński
                                                               Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

I     N     T     E     R     P     E     L     A     C     J     A

w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau i tragedii milionów ludzi – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, oraz godzącej w dobre imię Narodu i Państwa Polskiego.

Polskie media obiegły zilustrowane tzw. trailerami informacje o tym, że ukraińska firma Aliens Games zajmująca się produkcją gier komputerowych zamierza wypuścić na rynek grę zatytułowaną „The Cost of Freedom” czyli „Cena (Koszt) wolności”, opartą na tematyce związanej w niemieckimi obozami koncentracyjnymi, której akcja dzieje się w niemieckim obozie KL Auschwitz-Birkenau.

Pomijając już podstawową w tym wypadku kwestię wrażliwości, przyzwoitości, kultury i dobrego smaku, gdyż tragedia milionów ludzi nie powinna być używana dla rozrywki, powstanie takiej gry musi rodzic szereg pytań i wątpliwości, szczególnie w nas – Polakach, których naród na tak olbrzymią skalę dotknięty został represjami w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady. Pomysł zagrania na skrajnych emocjach uczestników gry nie wydaje się żadnym usprawiedliwieniem dla takiej właśnie produkcji.

W omawianym przypadku sytuacja zaszła o wiele za daleko. Istotą gry ma być bowiem możliwość wcielenia się nie tylko w więźnia obozu koncentracyjnego, podejmującego m.in. próbę ucieczki, ale także esesmana z załogi obozu, ścigającego oraz mordującego więźniów, podejmującego decyzje, którą grupę więźniów skierować do pracy, a którą do komory gazowej. W grze występują sceny selekcji oraz masowych i indywidualnych egzekucji więźniów. Zapowiedziano umożliwienie uczestnikom gry udziału w niej z takich właśnie perspektyw.

Równocześnie niektórzy specjaliści zajmujący się grami komputerowymi zwrócili uwagę, że w opublikowanych w formie trailerów zapowiedziach opisanej gry padają określenia obraźliwe dla narodu polskiego, takie jak „polskie obozy śmierci” czy „polskie psy”.

Oficjalna strona gry wywołuje dosyć szeroką dyskusję w sieci mediów elektronicznych. Dzięki temu wiadomo, że chociaż oficjalnym producentem gry jest firma ukraińska, jej rzeczywistymi autorami są przede wszystkim Rosjanie, a przede wszystkim niejaki Dimitrij Dybin z Odessy związany od lat ze studiem Studcinemafest Moscow. Informacje te pozwalają także na postawienie tezy, że w tym przypadku może także chodzić o polityczną prowokację przeciwko Polsce w skali międzynarodowej.

W związku z powyższym do wszystkich Panów Ministrów jednocześnie kieruję pytania:

– Czy kierowane przez Panów Ministrów resorty znają zagadnienie i czy jest ono monitorowane, dla zapobieżenia niewątpliwie negatywnym skutkom, jakie ewentualne wypuszczenie na rynek wspomnianej gry wywoła?

– Czy i jak zamierzają zareagować kierowane przez Panów resorty na obrazę ustawowo chronionych wartości, jakimi są dobre imię Narodu i Państwa Polskiego, biorąc pod uwagę użycie w grze nieprawdziwych sformułowań o „polskich obozach koncentracyjnych” oraz poniżających Polaków?

– Czy i jakie kroki zamierzają podjąć kierowane przez Panów resorty dla  przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu lub innego systemu totalitarnego – w tym konkretnie wypadku niemieckiego narodowego socjalizmu czyli hitleryzmu – uwzględniając fakt, że jednymi z „bohaterów” tej gry są esesmani z załogi obozu koncentracyjnego?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. zrzut ekranu z serwisu YouTube.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa