Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Józef Brynkus: Odkorkować Wadowice – pierwszy krok – Policja jest za!

Józef Brynkus: Odkorkować Wadowice – pierwszy krok – Policja jest za!

Poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus zwrócił uwagę na anomalie w ruchu drogowym w Wadowicach, sprawiające że miasto jest zakorkowane. Jako pierwsza odpowiedzi na wystąpienie posła w sprawie organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 28 udzieliła Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach.

Zastępca komendanta powiatowego Policji, młodszy inspektor Robert Michna przyznał, że kompetencje opiniodawcze w stosunku do dróg krajowych posiada Komenda Wojewódzka Policji, która współpracuje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wprawdzie organizacja ruchu zastosowana w Wadowicach na skrzyżowaniu ulic Matki Bożej Fatimskiej, dra Józefa Putka oraz Emila Zegadłowicza jest dopuszczalna, a bezpieczeństwo na tych drogach oceniane jest dobrze, ale komendant przyznał, że w całym ciągu DK 28 przebiegającym przez Wadowice występują utrudnienia w ruchu polegające na jego spiętrzeniu na wszystkich skrzyżowaniach tej drogi na terenie miasta, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Zdaniem KPP poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest możliwa poprzez kompleksową przebudowę sieci komunikacyjnej w obrębie całej Gminy Wadowice.

Pełna treść odpowiedzi KPP Wadowice na wystąpienie posła czytaj tutaj.

Poseł dr hab. Józef Brynkus słuchając głosu mieszkańców, a w tej konkretnej sprawie podpowiedzi Sołtysa wsi Chobot Pana Grzegorza Adamczyka zwrócił uwagę na nielogiczny system organizacji ruchu na przebiegającym przez miasto odcinku drogi krajowej 28 w ciągu ulic dra Józefa Putka oraz Emila Zegadłowicza. Chociaż jest to droga krajowa, to we fragmencie biegnącym ul. J. Putka przebiega jako droga podporządkowana wobec drogi gminnej, jaką jest ul. Matki Bożej Fatimskiej. W tej sytuacji wystarczy tylko zmiana organizacji ruchu, aby odkorkować część Wadowic (czytaj więcej).

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa