Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec antychrześcijańskiej i antywadowickiej postawy burmistrza Klinowskiego

Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec antychrześcijańskiej i antywadowickiej postawy burmistrza Klinowskiego

Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej wydał oświadczenie skierowane na ręce Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ks. prof. dra hab. Marka Jędraszewskiego w sprawie torpedowania przez burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego powołania ks. dra Jacka Pietruszki na stanowisko Dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. – Chcę wyraźnie wypowiedzieć to „Non possumus” i zaapelować do Wadowiczan: Uważam, że wszyscy Wadowiczanie powinni stanąć w obronie godności Wadowic oraz Papieskiego Muzeum i jego Dyrektora przed nienawiścią agresywnego lewactwa – pisze w specjalnej nocie poseł dr hab. Józef Brynkus.

Wadowice dnia 24 sierpnia 2018 r.

Jego Ekscelencja
                                     Arcybiskup Metropolita Krakowski
                                         ks. prof. dr hab. Marek Jędraszewski

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie torpedowania przez burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego powołania ks. dra Jacka Pietruszki na stanowisko Dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Wasza Ekscelencjo!
Sprzeciw progresywnego burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego wobec powołania ks. dra Jacka Pietruszki na stanowisko Dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II na następną kadencję, jest kolejnym elementem antywadowickich oraz antykatolickich działań tego burmistrza, mających zaszkodzić wizerunkowi Wadowic jako Papieskiego Miasta w oczach polskiej i światowej opinii publicznej.
Według informacji medialnych burmistrz Wadowic sugeruje, że z dotychczasowym Dyrektorem Muzeum nie chce współpracować Kuria Krakowska. Jest pewnym, że ta bezpodstawna sugestia godzi zarówno w dobre imię Kurii Krakowskiej, lokalnego Kościoła katolickiego i w samo Muzeum Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II, jak też jest oczywistą nieprawdą.

Ks. dr Jacek Pietruszka wniósł olbrzymi wkład w działalność jedynej w Polsce placówki kulturalnej o tak specyficznym charakterze i misji, jaką jest Muzeum Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II, aktywizując oraz rozwijając nie tylko jej działania wystawiennicze, ale także kulturalne, naukowe i popularyzacyjne. Szczególnie warto tu przywołać wzbogacanie – niewątpliwie za sprawą ks. Dyrektora – kolekcji cennych obiektów poświadczających ewangelizacyjne życie Papieża-Polaka, uczestnictwo w polskich i międzynarodowych zespołach, choćby parlamentarnym Zespole ds. Dziedzictwa Jana Pawła II, dostosowane do potrzeb i warunków technologicznych współczesnej doby warsztaty adresowane do różnych generacji Polaków, spektakle teatralne, a także cykle konferencji itd.

Ks. Dr Jacek Pietruszka zyskał swoją postawą i zaangażowaniem sympatię oraz podziw mieszkańców Wadowic, a także licznie przybywających do Papieskiego Miasta pielgrzymów oraz wszystkich coraz liczniej współpracujących z Papieskim Muzeum ludzi kultury i nauki z całego świata.

Reprezentujący lewackie i antychrześcijańskie poglądy burmistrz Wadowic od lat neguje znaczenie miasta jako kolebki i źródła wychowania Świętego Jana Pawła II. Świadectwa swojego niedouczenia oraz braku poszanowania dla społeczności Wadowic i tolerancji religijnej burmistrz Klinowski dawał już wcześniej, nazywając na jednym z portali społecznościowych Jezusa Chrystusa „terrorystą” oraz twierdząc, że Św. Jan Paweł II „mówił bzdury”.

Klinowski, jako burmistrz Papieskiego Miasta, zanegował symbolikę papieską w herbie Wadowic, wprowadzając nowe emblematy graficzne, z których wyrugowano Piotrowe Klucze oraz regularnie podważa lub usiłuje relatywizować znaczenie wszystkich elementów i wydarzeń religijnych w tradycji miasta. Z reguły nie uczestniczy w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy naukowych organizowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II, jedynie na niektóre wysyła podległych sobie urzędników, przy czym najczęściej neguje znaczenie tych imprez i uroczystości.

Równocześnie ignoruje fakty materialne, usiłując nie zauważać, że Św. Jan Paweł II Wielki nie tylko przysporzył wyjątkowej w skali świata chwały i znaczenia swojemu rodzinnemu miastu, ale także współcześnie pamięć o nim znacząco przyczynia się do wzrostu dochodów wielu mieszkańców, utrzymujących się z pracy w sektorach turystyki, gastronomii i usług, czerpiących dochody dzięki licznie przybywającym do Wadowic pielgrzymom i turystom. Pośrednio znacząco wzbogaca to miasto z przychodów z podatków.

Reprezentująca burmistrza w Radzie Muzeum pani Zofia Siłkowska, często powołująca się na swe związki z Janem Pawłem II, z racji szkolnego koleżeństwa i długoletniej przyjaźni jej ojca ś. p. Zbigniewa Siłkowskiego z Karolem Wojtyłą, przynosi jednak wstyd swemu ojcu, popierając działania antypapieskiego burmistrza i progresywnego, czyli agresywnie nietolerancyjnego środowiska tzw. „Inicjatywy Wolne Wadowice”, będącego zbiorowiskiem postkomunistów i lewackich wyznawców czasopism „Nie” oraz „Fakty i mity”.

Skandaliczną postawę burmistrza Klinowskiego trudno określić inaczej, jak próbę kolejnej prowokacji środowisk antychrześcijańskich wobec Papieskiego Muzeum i jego Dyrektora oraz stały element lewackiej oraz antyklerykalnej kampanii Klinowskiego, prowadzonej różnego rodzaju narzędziami, w tym też przez organizowanie spotkań w Wadowicach z Biedroniem, prezydentem Słupska. Równocześnie jednak jest to postawa negująca najważniejszą wartość w historii i życiu Wadowic, jaką jest Św. Jan Paweł II, a zatem postawa burmistrza Klinowskiego jest negująca Wadowice i tożsamość Wadowiczan.

Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec antychrześcijańskiej i antywadowickiej postawy burmistrza i jego, na szczęście nielicznych w mieście, zwolenników oraz przekonanie, że na taką postawę nie wolno pozwalać. Chcę wyraźnie wypowiedzieć to „Non possumus” i zaapelować do Wadowiczan: Uważam, że wszyscy Wadowiczanie powinni stanąć w obronie godności Wadowic oraz Papieskiego Muzeum i jego Dyrektora przed nienawiścią agresywnego lewactwa.

Z oddaniem i czcią
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP