Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Józef Brynkus – pierwszy krok – odkorkować Wadowice

Józef Brynkus – pierwszy krok – odkorkować Wadowice

Poseł dr hab. Józef Brynkus słuchając głosu mieszkańców, a w tej konkretnej sprawie podpowiedzi Sołtysa wsi Chobot Pana Grzegorza Adamczyka zwrócił uwagę na nielogiczny system organizacji ruchu na przebiegającym przez miasto odcinku drogi krajowej 28 w ciągu ulic dra Józefa Putka oraz Emila Zegadłowicza. Chociaż jest to droga krajowa, to we fragmencie biegnącym ul. J. Putka przebiega jako droga podporządkowana wobec drogi gminnej, jaką jest ul. Matki Bożej Fatimskiej. W tej sytuacji wystarczy tylko zmiana organizacji ruchu, aby odkorkować część Wadowic.

Mając na uwadze tak podnoszony argument przez mieszkańców, poseł zapytał zarządców dróg oraz organy nadzorujące bezpieczeństwo ruchu drogowego, czy taka organizacja ruchu jest logiczna oraz czy korki tworzące się u wylotu ul. Putka do ul. Lwowskiej oraz u wylotu ul. Putka do ul. Zegadłowicza i Matki Bożej Fatimskiej nie wynikają z wadliwej organizacji ruchu na tym odcinku dk 28?

Zdaniem posła prof. J. Brynkusa zmiana podporządkowania dróg w tym rejonie, a co za tym idzie zmiana organizacji ruchu, może przynajmniej częściowo pomóc w odkorkowaniu Wadowic.

Pełna treść pisma w tej sprawie poniżej.

Wadowice, dnia 20 sierpnia 2018 roku

                                                                 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
     Oddział w Krakowie

 Gmina Wadowice

                                                   Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

                                                      Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

 

Szanowni Państwo!
Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu poselskiego uprzejmie proszę o informacje dotyczące zastosowanego systemu organizacji ruchu i zasad podporządkowania dróg łączących się z drogą krajową nr 28 przed kościołem św. Piotra w Wadowicach. Czy system ten jest zgodny z obowiązującymi zasadami?

Z oznakowania drogowego wynika, że ciąg ulic Matki Bożej Fatimskiej i dalej Emila Zegadłowicza stanowi drogę główną, przy czym ul. E. Zegadłowicza jest już odcinkiem dk 28. Natomiast w odcinku przebiegającym ulicą dra Józefa Putka dk 28 stanowi drogę podporządkowaną w stosunku do opisanego ciągu.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czym spowodowane zostało podporządkowanie dk 28 wobec drogi gminnej, jaką jest ul. Matki Bożej Fatimskiej?

Dlaczego statusu drogi nadrzędnej nie ma cały ciąg dk 28 i czy nie wpływa to na dynamikę ruchu pojazdów na wspomnianym odcinku tej trasy?

Czy taki system organizacji ruchu nie ma negatywnego wpływu na ruch na odcinku dk 28 przebiegającym ul. dra J. Putka – czy nie powoduje korków i zagrożeń?

Czy analizowano możliwość zmiany systemu podporządkowania dróg oraz czy badano możliwy wpływ ewentualnej zmiany organizacji ruchu na minimalizację zagrożeń?

Uważam, że dotychczasowe rozwiązanie jest błędne i powoduje powstawanie korków na ul. Putka. Wnioskuję o zbadanie opisanej sytuacji, a jeżeli zmiana organizacji ruchu z korzyścią dla miasta i mieszkańców jest możliwa, o jej jak najszybsze wprowadzenie, aby zminimalizować możliwość powstawania korków na ulicach miasta.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa