Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Polakom utrudniania się przekazywanie informacji dot. polskich ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen

Polakom utrudniania się przekazywanie informacji dot. polskich ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen

Poseł Ziemi Wadowickiej wystąpił do Ministra Spraw Zagranicznych prof. dra hab. Jacka Czaputowicza z interwencji poselską w sprawie utrudniania przekazywania informacji dotyczących polskich ofiar obozu koncentracyjnego Mauthausen w języku polskim. – Pani Elżbieta Rybarska kierująca pracami Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych zwraca uwagę, że bez wiedzy i zaangażowania p. Marzeny Belkameh wielu zwiedzających tereny b. obozu Mauthausen Polaków nie poznało by ogromu męczeństwa swoich rodaków w tym obozie i miało by bardzo wypaczoną oraz uproszczoną wiedzę na temat tego obozu koncentracyjnego. Obecnie, bez przewodnika władającego językiem polskim, oprowadzanie grup polskich po terenie b. obozu Mauthausen jest znacznie utrudnione – pisze parlamentarzysta Kukiz’15 dr hab. Józef Brynkus, który jest historykiem i profesorem akademickim na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

dr hab. Józef Brynkus                                                               Wadowice, dnia 13 sierpnia 2018 roku
prof. UP Kraków
poseł na Sejm RP
Biuro Poselskie
ul. Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

Szanowny Pan
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagranicznych

Dotyczy: interwencji w sprawie utrudniania przekazywania informacji dotyczących polskich ofiar obozu koncentracyjnego Mauthausen w języku polskim.

Szanowny Panie Ministrze,
Pani Elżbieta Rybarska ze Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych poinformowała mnie o problemach z oprowadzaniem grup polskich po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen. Według tej informacji zarząd tamtejszego muzeum nie dopuszcza do oprowadzania po obozie Mauthausen grup polskich przez przewodnika władającego językiem polskim.

Jedyną przewodniczką w Mauthausen w pełni władającą językiem polskim jest podobno pani Marzena Belkameh, którą od roku odsunięto od oprowadzania i skierowano do prac pomocniczych, w tym sprzątania toalet. Odsunięcie to miało nastąpić jako represja za pokazywanie zwiedzającym z Polski miejsc szczególnie uświęconych krwią i męczeństwem polskich więźniów Mauthausen, ponad standardy wymagane programem zwiedzania. Pokazywała ona m.in. miejsca związane z represjami wobec przywiezionych do Mauthausen uczestników Powstania Warszawskiego. Obecnie polskim grupom językowym oferowane jest w muzeum Mauthausen oprowadzanie w językach angielskim lub niemieckim, względnie zmusza się je do wykupienia usługi audioguide, za którą pobierane są opłaty po 3 euro od osoby.

Pani Marzena Belkameh mieszka od ponad 30 lat w Linzu i od 2008 roku pracowała jako przewodniczka grup w muzeum byłego obozu Mauthausen, w tym jako jedyna przewodniczka grup oczekujących obsługi w języku polskim. Jest także jedyną licencjonowaną przewodniczką w języku polskim w Górnej Austrii. Jej praca i zaangażowanie zostały docenione przez środowiska byłych więźniów Mauthausen-Gusen i ich rodzin. Jest członkiem honorowym Warszawskiego Klubu Mauthausen-Gusen oraz poznańskiego Stowarzyszenia Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, a także członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz austriackiego Związku Tłumaczy Universitas. Według jej oświadczenia, odsunięcie jej osoby od oprowadzania w Mauthausen jest skutkiem zmiany nastawienia kierownictwa muzeum do przekazywanej wiedzy historycznej, zaś jej protesty z tym związane naraziły ją na dyskryminację i spowodowały konflikt z przełożonymi.

Pani Elżbieta Rybarska kierująca pracami Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych zwraca uwagę, że bez wiedzy i zaangażowania p. Marzeny Belkameh wielu zwiedzających tereny b. obozu Mauthausen Polaków nie poznało by ogromu męczeństwa swoich rodaków w tym obozie i miało by bardzo wypaczoną oraz uproszczoną wiedzę na temat tego obozu koncentracyjnego. Obecnie, bez przewodnika władającego językiem polskim, oprowadzanie grup polskich po terenie b. obozu Mauthausen jest znacznie utrudnione.

Proszę Pana Ministra o wyjaśnienie opisanej sytuacji i odpowiedź na pytania:
– Czy MSZ zna problemy związane z oprowadzaniem po terenie b. obozu koncentracyjnego Mauthausen grup w języku polskim?
– Czy Ambasada Polska w Wiedniu lub inne polskie przedstawicielstwa w Austrii interweniowały w tej sprawie w kierownictwie muzeum w Mauthausen oraz podjęły jakiekolwiek starania, dla ułatwienia rodakom poznawania prawdy o Polakach więzionych oraz pomordowanych w KL Mauthausen?
– Czy polskie przedstawicielstwa nie otrzymały sygnałów o możliwym zafałszowywaniu narracji historycznej dotyczącej ofiar Mauthausen?
– Czy wspomniana dyskryminacja grup oprowadzanych w języku polskim nie jest wynikiem zmiany narracji dotyczącej wydarzeń II wojny światowej, oraz „wybielania” Niemców jako jej sprawców?

dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Fot. Twitter

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa