Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Interwencja poselska ws rozpowszechniania w Polsce komiksu naruszającego dobre imię Polski i Polaków

Interwencja poselska ws rozpowszechniania w Polsce komiksu naruszającego dobre imię Polski i Polaków

Poseł Ziemi Wadowickiej wystąpił do Wicepremiera Rządu, Ministra Kultury i Dziedzictwa prof. dra hab. Piotra Glińskiego, Ministra Spraw Zagranicznych prof. dra hab. Jacka Czaputowicza oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z interwencją poselską w sprawie rozpowszechniania w Polsce komiksu naruszającego dobre imię Polski i Polaków poprzez przedstawianie w sposób fałszywy Polski i jej historii. – Mając na uwadze ważność przedstawionej w komiksie problematyki oraz jej znaczenie dla polskiej polityki historycznej jestem przekonany, że w sprawę tę powinny się zaangażować władze Rzeczypospolitej, aby doprowadzić nie tylko do usunięcia tak oszczerczego wydawnictwa z polskiego rynku publikacji, ale przede wszystkim do zaprzestania jego dystrybucji w ogóle, jako zakłamującego fakty historyczne – pisze parlamentarzysta Kukiz’15 dr hab. Józef Brynkus, który jest historykiem i profesorem akademickim na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Pełna treść pisma skierowanego do Wicepremiera Rządu, Ministra Kultury i Dziedzictwa prof. dra hab. Piotra Glińskiego.

dr hab. Józef Brynkus                                                                   Wadowice, dnia 14 sierpnia 2018 roku
prof. UP Kraków
poseł na Sejm RP
Biuro Poselskie
ul. Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

Szanowny Pan
prof. dr hab. Piotr Gliński
Wicepremier Rządu
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotyczy: interwencji w sprawie rozpowszechniania w Polsce komiksu naruszającego dobre imię Polski i Polaków poprzez przedstawianie w sposób fałszywy Polski i jej historii.

Szanowny Panie Premierze,
na terenie Polski, m.in. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, sprzedawany jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży komiks autorstwa Zane’a Whittinghama i Ryana Jonesa, zatytułowany Survivors of the Holocaust wydany przez wydawnictwo Hachette Children’s Books. Komiks ten jest klasycznym przykładem mowy nienawiści w stosunku do Polski i Polaków. Zawarte w nim informacje w fałszywy sposób przedstawiają historię Polski, ukazanej w tej książeczce jako państwo, które w okresie międzywojennym nie tylko nie przyjmowało Żydów, ale i ich nękało. Efektem lektury tego wydawnictwa przez najmłodszych może być kształtowanie wizji Polski i Polaków jako współodpowiedzialnych za Zagładę Żydów. Wrażenie pogłębia graficzne przedstawienie tych informacji, nasycone biało-czerwonymi kolorami i jednoznacznie sugerujące, że ten negatywny obraz dotyczy Polski, tym bardziej, że wspomniany przekaz zestawiono ze znakami swastyki.

Koncepcja tego komiksu wpisuje się w narrację znanego niemieckiego serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie”, w podobny sposób zakłamującego historię Polski i Polaków. Tam także noszących biało-czerwone opaski żołnierzy Armii Krajowej przedstawiono jako polujących na Żydów antysemitów, co jest absolutnie niezgodne z faktami.

Interwencję w sprawie dystrybucji komiksu Zane’a Whittinghama i Ryana Jonesa zatytułowany Survivors of the Holocaust podjęła m.in. Reduta Dobrego Imienia. Niestety, jak dotychczas bez oczekiwanego pozytywnego skutku. Mając na uwadze ważność przedstawionej w komiksie problematyki oraz jej znaczenie dla polskiej polityki historycznej jestem przekonany, że w sprawę tę powinny się zaangażować władze Rzeczypospolitej, aby doprowadzić nie tylko do usunięcia tak oszczerczego wydawnictwa z polskiego rynku publikacji, ale przede wszystkim do zaprzestania jego dystrybucji w ogóle, jako zakłamującego fakty historyczne.

Wnioskując o podjęcie stosownych działań w opisanej sprawie równocześnie pytam Pana Ministra:
– Czy MKiDN znany jest opisany przypadek naruszenia dobrego imienia Polski i jakie podjęto przeciwdziałanie wobec tej publikacji?
– Czy w jakikolwiek sposób monitorowana jest dystrybucja na polskim rynku medialnym tego i podobnych wydawnictw szkodzących dobremu imieniu Polski, a jeśli nie, to dlaczego?
– Czy MKiDN podejmuje kroki prawne lub akcje informacyjne ograniczające albo wręcz uniemożliwiające tę formę szkalowania Polski i Polaków?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Pełna treść pisma skierowanego do Ministra Spraw Zagranicznych prof. dra hab. Jacka Czaputowicza.

dr hab. Józef Brynkus                                                                 Wadowice, dnia 14 sierpnia 2018 roku
prof. UP Kraków
poseł na Sejm RP
Biuro Poselskie
ul. Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

Szanowny Pan
 prof. dr hab. Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagranicznych

Dotyczy: interwencji w sprawie rozpowszechniania w Polsce komiksu naruszającego dobre imię Polski i Polaków poprzez przedstawianie w sposób fałszywy Polski i jej historii.

Szanowny Panie Ministrze,
na terenie Polski, m.in. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, sprzedawany jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży komiks autorstwa Zane’a Whittinghama i Ryana Jonesa, zatytułowany Survivors of the Holocaust wydany przez wydawnictwo Hachette Children’s Books. Komiks ten jest klasycznym przykładem mowy nienawiści w stosunku do Polski i Polaków. Zawarte w nim informacje w fałszywy sposób przedstawiają historię Polski, ukazanej w tej książeczce jako państwo, które w okresie międzywojennym nie tylko nie przyjmowało Żydów, ale i ich nękało. Efektem lektury tego wydawnictwa przez najmłodszych może być kształtowanie wizji Polski i Polaków jako współodpowiedzialnych za Zagładę Żydów. Wrażenie pogłębia graficzne przedstawienie tych informacji, nasycone biało-czerwonymi kolorami i jednoznacznie sugerujące, że ten negatywny obraz dotyczy Polski, tym bardziej, że wspomniany przekaz zestawiono ze znakami swastyki.

Koncepcja tego komiksu wpisuje się w narrację znanego niemieckiego serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie”, w podobny sposób zakłamującego historię Polski i Polaków. Tam także noszących biało-czerwone opaski żołnierzy Armii Krajowej przedstawiono jako polujących na Żydów antysemitów, co jest absolutnie niezgodne z faktami.

Interwencję w sprawie dystrybucji komiksu Zane’a Whittinghama i Ryana Jonesa zatytułowany Survivors of the Holocaust podjęła m.in. Reduta Dobrego Imienia. Niestety, jak dotychczas bez oczekiwanego pozytywnego skutku. Mając na uwadze ważność przedstawionej w komiksie problematyki oraz jej znaczenie dla polskiej polityki historycznej jestem przekonany, że w sprawę tę powinny się zaangażować władze Rzeczypospolitej, aby doprowadzić nie tylko do usunięcia tak oszczerczego wydawnictwa z polskiego rynku publikacji, ale przede wszystkim do zaprzestania jego dystrybucji w ogóle, jako zakłamującego fakty historyczne.

Wnioskując o podjęcie stosownych działań w opisanej sprawie równocześnie pytam Pana Ministra:
– Czy MSZ ma informacje dotyczącej opisanej sytuacji i czy podjęto jakiekolwiek przeciwdziałanie, np. wystąpienie do wydawnictwa o zniszczenie nakładu, wprowadzenie zakazu dystrybucji tej publikacji w Polsce, organizację kampanii przeciwdziałającej fałszowaniu naszej historii?
– Czy wystąpiono do wydawnictwa z żądaniem przeprosin za ten skandaliczny komiks oraz czy wystąpiono na drogę prawną z roszczeniami wobec sprawców naruszenia dobrego imienia Polski?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Pełna treść pisma skierowanego do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

dr hab. Józef Brynkus                                                                Wadowice, dnia 14 sierpnia 2018 roku
prof. UP Kraków
poseł na Sejm RP
Biuro Poselskie
ul. Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

Szanowny Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Dotyczy: interwencji w sprawie rozpowszechniania w Polsce komiksu naruszającego dobre imię Polski i Polaków poprzez przedstawianie w sposób fałszywy Polski i jej historii.

Szanowny Panie Ministrze,
na terenie Polski, m.in. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, sprzedawany jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży komiks autorstwa Zane’a Whittinghama i Ryana Jonesa, zatytułowany Survivors of the Holocaust wydany przez wydawnictwo Hachette Children’s Books. Komiks ten jest klasycznym przykładem mowy nienawiści w stosunku do Polski i Polaków. Zawarte w nim informacje w fałszywy sposób przedstawiają historię Polski, ukazanej w tej książeczce jako państwo, które w okresie międzywojennym nie tylko nie przyjmowało Żydów, ale i ich nękało. Efektem lektury tego wydawnictwa przez najmłodszych może być kształtowanie wizji Polski i Polaków jako współodpowiedzialnych za Zagładę Żydów. Wrażenie pogłębia graficzne przedstawienie tych informacji, nasycone biało-czerwonymi kolorami i jednoznacznie sugerujące, że ten negatywny obraz dotyczy Polski, tym bardziej, że wspomniany przekaz zestawiono ze znakami swastyki.

Koncepcja tego komiksu wpisuje się w narrację znanego niemieckiego serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie”, w podobny sposób zakłamującego historię Polski i Polaków. Tam także noszących biało-czerwone opaski żołnierzy Armii Krajowej przedstawiono jako polujących na Żydów antysemitów, co jest absolutnie niezgodne z faktami.

Interwencję w sprawie dystrybucji komiksu Zane’a Whittinghama i Ryana Jonesa zatytułowany Survivors of the Holocaust podjęła m.in. Reduta Dobrego Imienia. Niestety, jak dotychczas bez oczekiwanego pozytywnego skutku. Mając na uwadze ważność przedstawionej w komiksie problematyki oraz jej znaczenie dla polskiej polityki historycznej jestem przekonany, że w sprawę tę powinny się zaangażować władze Rzeczypospolitej, aby doprowadzić nie tylko do usunięcia tak oszczerczego wydawnictwa z polskiego rynku publikacji, ale przede wszystkim do zaprzestania jego dystrybucji w ogóle, jako zakłamującego fakty historyczne.

Wnioskując o podjęcie stosownych działań w opisanej sprawie, równocześnie pytam Pana Ministra:
– Czy Międzynarodowy Port Lotniczy w Krakowie-Balicach stanowi część terytorium Polski, czy jest eksterytorialny?
– Czy MI ma uprawnienia do zażądania od zarządcy MPL wycofania z dystrybucji na jego terenie – a być może także innych węzłów komunikacyjnych – wydawnictw szkalujących Polskę i Polaków?
– Czy podjęto działania zmierzające do wyeliminowania antypolskiej literatury z miejsc publicznych podległych MI i jakie są to działania, a jeżeli nie, to dlaczego?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Fot. portal Krakow.pl

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa