Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Paweł Kukiz-Szczuciński kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

Paweł Kukiz-Szczuciński kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

Ponad podziałami 28.07.2018 r. grupa posłów Vlll kadencji Sejmu – w tym posłów Kukiz’15, PSL, oraz posłów niezależnych – złożyła wniosek o powołanie na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Pawła Kukiza-Szczucińskiego.

Kandydat urodził się w Warszawie 17.04.1973 r. Ukończył LO im. S. Batorego w Warszawie oraz I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył specjalizację z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po doświadczeniu związanym z pracą z dziećmi z rodzin trędowatych w Ośrodku Jeevodaya w Indiach otworzył kolejną specjalizację – z pediatrii – którą obecnie realizuje.

Jako lekarz łączący wiedzę pediatryczną z psychiatryczną Paweł Szczuciński specjalizuje się w kompleksowej terapii rodzin. Jest również biegłym sądowym.

Od kilku lat kandydat jest członkiem Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Był m.in. uczestnikiem misji humanitarnych w Peru, na pograniczu Syria/Liban, oraz w Irackim Kurdystanie niosąc pomoc dzieciom – ofiarom konfliktu z ISIS.

Jako Rzecznik Praw Dziecka doktor Paweł Szczuciński planuje skoncentrować się na wspieraniu rozwoju psychiatrii dziecięcej, inicjowaniu reformy opieki pediatrycznej. Za priorytet uznaje optymalizację walki z cyberprzestępczością wobec dzieci oraz skuteczniejsze ściganie pedofilii. Chce inicjować i wspierać programy profilaktyki i prewencji zagrożeń, szczególnie w obszarze uzależnień – w tym uzależnień od urządzeń mobilnych i Internetu. Za istotny obszar doktor Paweł Szczuciński uważa wyzwania związane z narastającą działalnością ruchów antyszczepionkowych oraz medycyną alternatywną zagrażającą zdrowiu i życiu dzieci.

Prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Jednym z priorytetów kandydata jest inicjowanie zmian powodujących wyrównywanie szans edukacyjnych, szczególnie dzieci z obszarów wiejskich. Dostęp do właściwej jakości kształcenia jest niezwykle ważny i każde dziecko powinno móc realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdolności. Jako Rzecznik Praw Dziecka dr Paweł Szczuciński chce być też głosem dzieci niepełnosprawnych, wykluczonych, doświadczonych przemocą, potrzebujących wsparcia.