Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł Brynkus: Apeluje o jak najszybsze wzniesienie Pomnika „Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” na krakowskim pl. Inwalidów

Poseł Brynkus: Apeluje o jak najszybsze wzniesienie Pomnika „Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” na krakowskim pl. Inwalidów

Pamięć historyczna jest naszym dziedzictwem, które należy pielęgnować. – Kraków, historyczna i duchowa stolica Polski ale także znaczący ośrodek społecznego oporu przeciwko władzy sowietów i ich polskich służalców, miał przecież także wielu bohaterów drugiej konspiracji – podkreśla poseł dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków w liście skierowanym do Prezydenta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta i Radnych Miejskich. – Od podjęcia decyzji o wzniesieniu Pomnika minęło 20 lat, zaś od wmurowania kamienia węgielnego pod obelisk lat 17. Ciąg dalszy nie nastąpił do dzisiejszego dnia. Zamiast zbudowania Pomnika i uczczenia bohaterów, jest przepychanka ideologiczna, usiłująca zmienić wymowę Pomnika i zamazać nie tylko charakter tego upamiętnienia, ale także ocenę haniebnych lat Polski Ludowej – przypomina parlamentarzysta Kukiz’15.

Wadowice, dnia 27 lipca 2018 roku

 

Szanowny Pan
                                          Prof. dr hab. Jacek M. Majchrowski
                        Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Pan
           Bogusław Kośmider
                                                Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

        Szanowni Państwo
               Radni Miasta Krakowa

 

Szanowni Państwo,
od wielu lat przewleka się sprawa wzniesienia na placu Inwalidów w Krakowie Pomnika dedykowanego „Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”. Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz historyk wyrażam gorące poparcie dla tej inicjatywy. Równocześnie pragnę zapytać Państwa, dlaczego uhonorowanie ludzi, którzy jako pierwsi podjęli walkę z narzuconym komunistycznym systemem stanowi dla Krakowa tak wielki problem?

Kraków, historyczna i duchowa stolica Polski ale także znaczący ośrodek społecznego oporu przeciwko władzy sowietów i ich polskich służalców, miał przecież także wielu bohaterów drugiej konspiracji. To tutaj komuniści przeprowadzili proces II Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w tym regionie działały jedne z największych oddziałów antykomunistycznej partyzantki, w tym Zgrupowanie „Błyskawica” majora Józefa Kurasia „Ognia”, to w krakowskich więzieniach i kazamatach UB, którego siedziba mieściła się właśnie przy pl. Inwalidów, męczono wiele tysięcy polskich patriotów, a wielu spośród nich tutaj właśnie zamęczono i zgładzono. Czy Państwa zdaniem nie zasługują oni na należny szacunek?

Od podjęcia decyzji o wzniesieniu Pomnika minęło 20 lat, zaś od wmurowania kamienia węgielnego pod obelisk lat 17. Ciąg dalszy nie nastąpił do dzisiejszego dnia. Zamiast zbudowania Pomnika i uczczenia bohaterów, jest przepychanka ideologiczna, usiłująca zmienić wymowę Pomnika i zamazać nie tylko charakter tego upamiętnienia, ale także ocenę haniebnych lat Polski Ludowej. Wskutek upływu czasu kruszą się szeregi tych, dla których Pomnik miał być znakiem szacunku i pamięci. Czy o to chodzi, aby odsłonięcia obelisku nie doczekali nawet ostatni z nich? W ten sposób Kraków, który z racji swego dziejowego oraz kulturowego znaczenia powinien wieść prymat wśród historycznych inicjatyw w skali całego kraju, wpisuje się w niechlubny szereg ośrodków, negujących polską historię i ulegających politycznym manipulacjom. Jestem przekonany, że tego Państwo nie chcecie.

II Rzeczpospolita była krajem ubogim, co było skutkiem wieloletniej eksploatacji ziem polskich przez zaborców, wyniszczenia kraju i społeczeństwa wojną światową oraz późniejszymi walkami o utrzymanie niepodległości. Jednak pamięć o ludziach, którzy nie bacząc na ofiarę życia i zdrowia o niepodległość walczyli i ją wywalczyli utrzymywano nie tylko w sercach, ale także dawano jej publiczny wyraz w wielu pomnikach i upamiętnieniach. Bierzmy przykład z pokolenia II RP. Bo przecież najważniejsze nie są koszty materialne, ale uczciwa i godziwa postawa wobec tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz wszystkich Państwa Radnych, z gorącym apelem o jak najszybsze wzniesienie Pomnika „Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” na krakowskim pl. Inwalidów. Jest już najwyższa pora, abyście Państwo z jednej strony przełamali wieloletni impas i niechęć antypolskich środowisk wobec tego monumentu, a z drugiej strony dotrzymali słowa danego przez Waszych poprzedników w roku 2001, kiedy w asyście władz państwowych wojska i duchowieństwa wmurowywano uroczyście kamień węgielny pod obelisk. Nie ulegajcie propagandzie środowisk, które chcą polską historię relatywizować. Nie bójcie się być Polakami. Odważnymi Polakami.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Józef Wieczorek

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa