Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Święto Policji 2018 – Wadowice

Święto Policji 2018 – Wadowice

Poseł dr hab. Józef Brynkus uczestniczył w dniu 27 lipca 2018 roku w obchodach Święta Policji w Wadowicach i Suchej Beskidzkiej.

Wadowiccy policjanci spotkali się o godz. 10.00 w Hotelu Łysoń w Inwałdzie. Raport od dowódcy uroczystości podkomisarza Artura Studnickiego odebrał zastępca komendanta wojewódzkiego Policji młodszy inspektor Bogdan Litra. Prócz posła na Sejm RP Józefa Brynkusa obecni byli również poseł Marek Polak, małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, starosta wadowicki Bartosz Kaliński i wicestarosta Andrzej Górecki oraz samorządowcy z gmin powiatu wadowickiego. Obecni byli także przedstawiciele służb i instytucji współdziałających z Policją: Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu. Po wystąpieniu komendanta powiatowego Policji inspektora Włodzimierza Warzechy wręczono nominacje, listy gratulacyjne i nagrody wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji oraz jednostek podległych.

Na stopień młodszego inspektora Policji awansowany został podinspektor Grzegorz Mucha a na komisarzy awansowali podkomisarze Mariusz Małysiak i Wiesław Piórkowski.

Liczna grupa długoletnich funkcjonariuszy otrzymała nominacje na najwyższy stopień w korpusie aspirantów – aspiranta sztabowego policji. Na ten stopień awansowali starsi aspiranci: Renata Prus, Radomir Batek, Mariusz Chwałek, Andrzej Ćwiękała, Roman Głaz, Mateusz Górka, Paweł Guzdek, Janusz Janik, Łukasz Maryewski, Leszek Mikołajczewski, Piotr Rębisz, Artur Sarapata, Seweryn Stuglik, Paweł Tomiak, Łukasz Wądrzyk i Krzysztof Wilk. Na starszego aspiranta awansowała aspirant Magdalena Drabik-Grygiel, zaś stopień aspiranta otrzymali młodsi aspiranci: Kamil Błachut, Rafał Drzewiecki, Szymon Macura i Przemysław Pasternak.

Grupa podoficerów przeszła do wyższego korpusu osobowego otrzymując nominacje na młodszych aspirantów policji. Awanse te otrzymali sierżanci sztabowi: Agnieszka Petek, Paweł Dula, Grzegorz Foremniak, Dawid Jaruga, Dominik Para, Piotr Rusin, Janusz Zaczyński, Krzysztof Żmuda oraz przedterminowo – jako szczególne wyróżnienie – Łukasz Lasek.

Na sierżantów sztabowych policji awansowali starsi sierżanci: Dariusz Drapała, Krystian Habrzyk, Dariusz Łuczak i Artur Zawiła, na starszych sierżantów policji mianowano sierżantów: Joannę Ścierę, Damiana Buchałę, Piotra Bodka, Mariusza Bryłę, Mateusza Fidelusa, Krzysztofa Górkę, Roberta Grzywę, Sławomira Halawę, Łukasza Małysę i Michała Pająka, a stopień sierżanta policji otrzymali starsi posterunkowi: Wojciech Binkowski, Dawid Błachut, Krzysztof Gacek, Marek Gałuszka, Piotr Kasprzycki, Mateusz Kupczyk, Damian Madeja, Dariusz Maniecki, Arkadiusz Mikuła, Adam Musiał, Sebastian Udziela, Grzegorz Targosz i Paweł Warzecha.

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mianował na stopień starszego posterunkowego posterunkowych Izabelę Tomaszek i Mariusza Rybę, a listami gratulacyjnymi wyróżnił policjantów i pracowników policji: Anetę Gramatykę, Danutę Luberdę, Zygmunta Rybę oraz st. asp. Romana Głaza i sierż. Sztab. Piotra Kaczmarczyka.

Przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, nadkom. Grzegorz Gubała i asp. sztab. Andrzej Mruczek wręczyli wyróżnienie szefowi wadowickiej struktury NSZZP asp. sztab. Dawidowi Herbutowi.

Nagrody dla wyróżniających się policjantów ufundowały także samorządy powiatu oraz gminnne. Rada Powiatu Wadowickiego i Komisja Bezpieczeństwa Rady Powiatu wyróżniły asp. sztab. Małgorzatę Hombesch oraz Beatę Kasprzycką, burmistrz Wadowic nagrodził asp. Katarzynę Hermę i Natalię Błachut, burmistrz Andrychowa sierż. sztab. Artura Zawiłę i st. sierż. Damiana Buchałę zaś burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej asp. sztab. Artura Sarapatę i sierż. sztab. Krystiana Habrzyka, wójt Brzeźnicy nagrodził asp. sztab. Sebastiana Turaczyka, wójt Lanckorony podinsp. Fryderyka Mamcarczyka i mł. asp. Krzysztofa Żmudę, wójt Mucharza asp. sztab. Stanisława Macięgę, wójt Spytkowic asp. sztab. Rafała Kozaka i asp. sztab. Roberta Pomietlaka, wójt Stryszowa mł. asp. Tomasza Kolasę, wójt Tomic st. asp. Tomasza Korzeniowskiego i mł. asp. Ryszarda Siąkowskiego natomiast wójt Wieprza  mł. asp. Pawła Rajdę.

Poseł Józef Brynkus podkreślił w swoim wystąpieniu, że policjantom należy się szczególny szacunek za wykonywanie trudnej misji obrony prawa i ochrony porządku publicznego.

– W pełni popieram wypowiedzi przedstawicieli NSZZP, nawiązujące do trwającego protestu policyjnych związkowców. Odpowiedzialna i stresująca służba powinna być nie tylko doceniana dzisiaj, w dniu Waszego święta – mówił poseł – ale także na co dzień. Nie tylko awansami, nagrodami czy medalami, ale także materialnie, finansowo. Deklaruję także pełne poparcie i pomoc dla projektu budowy nowej siedziby KPP, bo macie prawo pracować i wykonywać swoje zadania w godnych warunkach – podkreślił poseł prof. J. Brynkus. Na ręce komendanta powiatowego insp. W. Warzechy poseł przekazał okolicznościowy list gratulacyjny, którego treść publikujemy poniżej.

Wadowice, dnia 27 lipca 2018 roku

 

Szanowny Pan
                             insp. Włodzimierz Warzecha
                               Komendant Powiatowy Policji
  w Wadowicach

 

Szanowny Panie Komendancie!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Święto Policji. Spotkanie z Państwem jest szczególną okazją dla przekazania wyrazów szacunku za Waszą codzienną służbę i pracę, za poświęcenie i rzetelność w wypełnianiu nałożonych na Was obowiązków.

99 lat temu powstała Policja Państwowa, która strzegła ładu i bezpieczeństwa obywateli II Rzeczypospolitej. Wielu jej funkcjonariuszy kontynuowało służbę w latach II wojny światowej w szeregach konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego, jako Państwowy Korpus Bezpieczeństwa. Wielu także oddało życie w różnych miejscach kaźni, zarówno z rąk niemieckiego jak i sowieckiego okupanta, a symbolem wierności stróżów prawa i ojczyzny stały się Ostaszków i Miednoje/Twer. Byli wśród nich także synowie naszego regionu.

Po ponownym odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1989 r. przywrócono społeczeństwu Policję, która znów służy Polsce i Polakom już 29 lat.

Pełnicie Państwo zaszczytną i odpowiedzialną powinność, broniąc mienia i życia obywateli, z poświęceniem a niejednokrotnie z narażeniem życia i zdrowia własnego. Nie zawsze doceniani, ale zawsze na pierwszej linii walki ze złem deprawującym i niszczącym społeczeństwo oraz państwo. Niejednokrotnie dowiedliście, że wybór waszego zawodu to nie tylko wybór pracy, ale także misja, podejmowana w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za los bliźnich i ojczyzny. Dzięki zaangażowaniu odnosicie wiele sukcesów w zwalczaniu przestępczości i patologii codziennego życia. Wiem, że jednym z problemów w Waszej codziennej pracy jest brak nowoczesnego i w pełni dostosowanego do rosnących potrzeb obiektu Komendy Powiatowej. W pełni popieram starania kierownictwa wadowickiej jednostki o wzniesienie nowego budynku i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Udzielę wszelkiej pomocy dla uwieńczenia tych działań powodzeniem.

W dniu waszego Święta składam Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom ze wszystkich szczebli służbowej hierarchii oraz Pracownikom Policji, a także Waszym Bliskim, niejednokrotnie przeżywającym wspólnie z Wami problemy i trudy wynikające ze służby, serdeczne życzenia – Wszystkiego Najlepszego – zarówno w pracy zawodowej, jak też w życiu osobistym, sukcesów w służbie i wielu radości poza służbą, poczucia dumy i należnego szacunku, zdrowia i pomyślności.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP