Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł Józef Brynkus pyta Dyrektor Wód Polskich w Krakowie o nieruchomości wokół Jeziora Mucharskiego

Poseł Józef Brynkus pyta Dyrektor Wód Polskich w Krakowie o nieruchomości wokół Jeziora Mucharskiego

W dniu 15 lipca br. poseł dr hab. Józef Brynkus skierował do Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Sikory pytania w sprawie dysponowania przez RZGW nieruchomościami wokół zbiornika Świnna Poręba. Poseł pytał także o użytkowanie zbiornika i bezpieczeństwo osób korzystających z niego. Ze względu na ważność poruszonych kwestii poseł poprosił o szybką odpowiedź na zadane pytania.

 

Wadowice, dnia 15 lipca 2018 r.

 

Szanowna Pani Dyrektor

                                                                      Małgorzata Sikora

                                                                       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

                                                                       Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

                                                                    w Krakowie

 

 

Szanowna Pani Dyrektor!

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu poselskiego, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy PGW Wody Polskie, a wcześniej RZGW w Krakowie, jako dysponent nieruchomości wokół Zbiornika Świnna Poręba w ciągu minionych 30 lat sprzedały, wydzierżawiły, wynajęły względnie przekazały komukolwiek i na jakichkolwiek zasadach, jakiekolwiek nieruchomości na terenach przyległych bezpośrednio do Zbiornika Świnna Poręba, względnie prawa do nich? Czy podobnie uczyniły z terenami na obszarze gmin przylegających do zbiornika?
  2. Czym były uzasadnione przypadki takiego zbycia, wynajęcia, użyczenia czy przekazania?
  3. Jaka była i jest z tych działań korzyść społeczna oraz dla Skarbu Państwa?
  4. Ponieważ mimo formalnego zakazu korzystania ze Zbiornika, jest on realnie użytkowany, jak wygląda sprawa bezpieczeństwa osób korzystających – wodniaków, kajakarzy, turystów?
  5. Czy została sformalizowana umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – z jakim oddziałem i gdzie są ratownicy odpowiedzialni za sytuację na Jeziorze Mucharskim ?

Bardzo proszę Panią Dyrektor o przedstawienie skanów dokumentów potwierdzających zarówno zawarcie umów dotyczących obrotu nieruchomościami na terenach wokół Zbiornika, jak też umów dotyczących zabezpieczenia osób korzystających ze Zbiornika.

Z poważaniem

dr hab. Józef Brynkus

poseł na Sejm RP, Kukiz’15

 

 

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa