Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > PiS brakuje długofalowego myślenia o polityce historycznej państwa polskiego

PiS brakuje długofalowego myślenia o polityce historycznej państwa polskiego

Zmiana niedawno uchwalonej ustawy o IPN pokazuje, że PiS nie ma żadnego kręgosłupa, jak już to tylko spiralny. Jak się was pchnie tak lecicie i się odbijacie, a potem zaraz wracacie. To jest skandaliczna sytuacja. Mówicie tylko gładko i na okrągło, ale za słowami nie idą czyny. Co więcej kompromitujecie tym sposobem procedowania ustawy o IPN rząd, parlament, ale przede wszystkim Polskę. W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko w imieniu Klubu Kukiz’15 do ustawy o zmianie ustawy o IPN oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, druk sejmowy nr 2663.

Podjęcie po raz kolejny problematyki objętej zakresem ustawy o IPN, ale w tak wąskim wycinku, pokazuje brak konsekwencji oraz długofalowego myślenia o polityce historycznej państwa polskiego. Ostatnia zmiana ustawy o IPN, która wywołała falę krytyki, była nieprzemyślana politycznie, czego nie usprawiedliwiają nawet przyświecające jej słuszne intencje obrony dobrego imienia narodu polskiego. Wprowadzone nią przepisy art. 55a okazały się niewykonalne prawnie, a źle zaprezentowane i objaśnione wywołały burzę polityczną, która niewątpliwie przyniosła Polsce i Polakom szkody na arenie międzynarodowej. Obecne odgrzanie tematu i wprowadzane zmiany, chociaż częściowo korygujące sytuację, są o tyle błędem, że w oczach wielu krytyków potwierdzą ową negatywną dla Polski interpretację poprzedniej nowelizacji.

Uchylany art. 55a doprecyzowywał nie tylko sprawę ochrony dobrego imienia Polski         i Polaków, ale także określenie zbrodni nazistowskich. W tym drugim zakresie owo doprecyzowanie powinno zostać przeniesione do art. 1 ustawy o IPN, aby raz na zawsze wyraźnie wskazać, co podlega ściganiu i na jakiej podstawie, a zatem uniemożliwić fałszywe interpretacje zapisów ustawy.

Doprecyzowanie dotyczące niezgodnego z prawdą przypisywania Narodowi lub Państwu Polskiemu udziału w zbrodniach III Rzeszy (ale także innych podmiotów państwowych) można było wprowadzić bezpośrednio do art. 55, a nie tworzyć dodatkowych art. 55 a i b, które teraz są uchylane jako kłopotliwe i nieskuteczne.

Rezygnacja w z wprowadzonego styczniową nowelizacją w art. 55 a ścigania karnego sprawców naruszania dobrego imienia Rzeczpospolitej i jej obywateli jest o tyle słuszna, że wymieniony art. 55a w ustępie 1 wprowadzał odpowiedzialność karną, ale w ustępach 2 i 3 wskazywał furtki umożliwiające unikniecie jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Był zatem całkowicie nieskuteczny, więc bezzasadny.

Całość wystąpienia wideo:

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa