Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Prawo czy lokalne układy?

Prawo czy lokalne układy?

W związku z prośbami o interwencję poselską w Gminie Wieprz sprawą koszmaru, jaki przeżywa rodzina Biegunów i okoliczni sąsiedzi zainteresował się poseł dr hab. Józef Brynkus. Parlamentarzysta osobiście uczestniczył w jednej kontroli prowadzonej w związku z donosem na posesji mieszkańców Wieprza. Po rozmowie i analizie dokumentacji wystąpił o wyjaśnienie wątpliwości do instytucji odpowiedzialnych za stan prawny.

W Polsce prawo musi być równe dla wszystkich. – „Jestem przerażony tym jak daleko można posunąć się w lekceważeniu prawa. Pan Biegun zwrócił się do mnie z prośbą o wsparcie w tej sprawie po spotkaniu z mieszkańcami w Wadowicach. Mogę zdeklarować, że tej sprawy tak nie zostawię, bo Polska to nie „republika bananowa”, gdzie liczy się tylko siła pieniądza” – mówi poseł Kukiz’15, który był kiedyś Radnym Gminnym w Wieprzu i doskonale zna lokalny układ (czytaj więcej).

Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej postanowił powiedzieć sprawdzam władzom samorządowym w Gminie Wieprz oraz Staroście wadowickiemu i Policji, która powinna stać na straży przestrzegania prawa. Mając na względzie dobro mieszkańców Poseł dr hab. Józefa Brynkus wystąpił z pytaniami w tej sprawie.

Pismo skierowane do Wójta Gminy Wieprz.

Wadowice, dnia 20 czerwca 2018 roku

Szanowna Pani
                       Małgorzata Maria Chrapek
         Wójt Gminy Wieprz

W związku z wykonywaniem mandatu posła oraz zgłoszoną w moim Biurze Poselskim prośbą o interwencję proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Na jakiej podstawie wydano firmie DG Tank zgodę na lokalizację w Wieprzu przy ul. Górskiej bazy transportowej ciężkiego taboru samochodowego (o masie 30 ton), na terenach nieprzeznaczonych dla prowadzenia tego typu usług?

Czy inwestor informował Gminę jaką formę działalności zamierza na tym terenie prowadzić?

Czy lokalizacja bazy transportowej spółki DG Tank przy ul. Górskiej w Wieprzu spełnia wymogi formalne określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wieprz?

Czy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieprz pozwala na zlokalizowanie w tym miejscu takiej inwestycji?

Czy uciążliwość firmy bazującej w tym miejscu ciężkie samochody typu tir, wyruszające na trasę o różnych porach dnia i nocy nie narusza wymogów określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego?

Czy wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wieprz były zmieniane dla legalizacji lokalizacji tej inwestycji?

Czy zgodne z prawem jest zlokalizowanie bazy transportowej dla samochodów o masie 30 t na działce bez dojazdu umożliwiającego poruszanie się takich pojazdów?

Jaki jest status własnościowy drogi prowadzącej do bazy transportowej? Czy jest to droga publiczna czy prywatna?

Czy prawdą jest, że inwestor utwardzając teren pod parking dla ciężkiego sprzętu samochodowego naruszył system odwadniający?

Czy i w jaki sposób Gmina Wieprz chroni swoich mieszkańców przed uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem firmy DG Tank?

Czy i jakie Gmina Wieprz zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec firmy uciążliwej dla mieszkańców posesji sąsiednich, a przy tym naruszającej m.in. art. 144 kodeksu cywilnego?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Pismo skierowane do KP Policji w Wadowicach.

Wadowice, dnia 20 czerwca 2018 roku

 Szanowny Pan
                                       inspektor Włodzimierz Warzecha
                               Komendant Powiatowy Policji
 w Wadowicach

W związku z wykonywaniem mandatu posła oraz zgłoszoną w moim Biurze Poselskim prośbą o interwencję proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy KPP w Wadowicach wiadomo, że firma DG Tank prowadząca w Wieprzu przy ul. Górskiej bazę transportową dla samochodów typu tir o masie 30 t nie posiada dojazdu do wspomnianej bazy drogą dostosowaną do pojazdów o takim tonażu? Jedyna droga prowadząca do posesji, na której zlokalizowana została wspomniana baza transportowa, jest drogą dopuszczającą ruch pojazdów o masie do 5 t.

Czy KPP kiedykolwiek poinformowana została – i przez kogo – o faktach nagminnego łamania prawa o ruchu drogowym w tym miejscu?

Czy KPP kiedykolwiek opiniowała możliwość użytkowania i dopuszczenia do ruchu na ul. Górskiej w Wieprzu pojazdów o masie większej niż 5 t?

Czy droga dojazdowa do posesji, na której zlokalizowana jest baza transportowa, jest drogą publiczną czy prywatną i jakie są uprawnienia Policji do kontrolowania ruchu na tej drodze?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Pismo skierowane do Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach.

Wadowice, dnia 20 czerwca 2018 roku

Szanowny Pan
                     Władysław Gwiazdowski
                                                             Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 w Wadowicach

W związku z wykonywaniem mandatu posła oraz zgłoszoną w moim Biurze Poselskim prośbą o interwencję proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy PINB w Wadowicach dokonywał kontroli inwestycji prowadzonej przez firmę DG Tank w Wieprzu przy ul. Górskiej?

Czy lokalizacja w tym miejscu bazy transportowej ciężkiego taboru samochodowego typu tir o masie 30 ton, na terenach nie przeznaczonych dla prowadzenia tego typu usług, nie wzbudza żadnych wątpliwości?

Czy prawdą jest, że inwestor utwardzając teren pod parking dla ciężkiego sprzętu samochodowego naruszył system odwadniający?

Czy wszelkie prace budowlane prowadzone były z dołożeniem należytej staranności?

Czy zgodne z prawem jest zlokalizowanie bazy transportowej dla samochodów o masie 30 t – i wydanie zezwolenia na jej użytkowanie – na działce bez dojazdu umożliwiającego poruszanie się takich pojazdów?

Czy zbadano status własnościowy drogi dojazdowej do posesji, na której zlokalizowano bazę transportową? Czy jest to droga publiczna, czy prywatna?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Pismo do Starosty Powiatu Wadowickiego.

Wadowice, dnia 20 czerwca 2018 roku

Szanowny Pan
    Bartosz Kaliński
                                    Starosta Powiatu Wadowickiego

W związku z wykonywaniem mandatu posła oraz zgłoszoną w moim Biurze Poselskim prośbą o interwencję proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy i na jakiej podstawie Starostwo Powiatowe w Wadowicach wydało firmie DG Tank z siedzibą w Wieprzu pozwolenie na budowę bazy transportowej dla pojazdów typu tir o masie 30 t, zlokalizowanej przy ul. Górskiej w Wieprzu?

Czy Starostwo Powiatowe zweryfikowało w sposób nie budzący wątpliwości całość przedłożonej dokumentacji tej inwestycji?

Czy zgodne z prawem jest zlokalizowanie bazy transportowej dla samochodów o masie 30 t na działce bez dojazdu umożliwiającego poruszanie się takich pojazdów?

Czy zweryfikowano status własnościowy drogi prowadzącej do posesji, na której zlokalizowana została baza transportowa? Czy jest to droga publiczna, czy prywatna?

Czy zlokalizowanie firmy o wysokiej uciążliwości w terenie mieszkalnym jest zgodne z prawem i nie narusza praw mieszkańców działek sąsiednich?

Czy Starostwo Powiatowe poinformowane zostało, że inwestor utwardzając teren pod parking dla ciężkiego sprzętu samochodowego naruszył system odwadniający?

Uprzejmie proszę o szczegółowe zbadanie procedury wydania inwestorowi – firmie DG Tank – pozwolenia prawno-budowlanego na tę inwestycję oraz skutków, jakie wspomniana inwestycja uczyniła w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości dla mieszkańców działek sąsiednich i środowiska, oraz poinformowanie mnie o sposobie załatwienia tej sprawy.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Edward Wyroba

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa