Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Polska stała się w przeciągu ostatnich kilku lat śmietniskiem Europy

Polska stała się w przeciągu ostatnich kilku lat śmietniskiem Europy

Słusznie stwierdził mój klubowy kolega, że Polska stała się w przeciągu ostatnich kilku lat śmietniskiem Europy. Śmietniskiem w całości, a nie tylko jako miejsce składowania i magazynowania przywożonych z zewsząd śmieci i odpadów do utylizacji.

Stała się śmietniskiem na skutek zaniechania działań przypisanych do danych służb publicznych, ale też celowej legislacji w tym zakresie.

Niewątpliwie takim obszarem celowej legislacji jest sprawa pozwoleń zintegrowanych. W wyniku przyjęcia przepisu  tzw. milczącej zgodzie wiele podmiotów gospodarczych funkcjonowało poza obszarem jakiejkolwiek kontroli i emitowało szkodliwe dla ludzi substancje.

Ta zmiana ustaw: PRAWO OCHRNY ŚRODOWISKA ORAZ ustawy o odpadach uniemożliwia taki działanie.

Ale problem pozostaje także w zw. normach określających parametry i wskaźniki emitowanych substancji. Polskie przepisy są znacznie w tym zakresie łagodniejsze niż UE. Czy ministerstwo Środowiska przewiduje ich dostosowanie do norm obowiązujących np. w Austrii czy ani, tak, by nie opłacało się wwozić na teren Polski substancji, które w Polsce traktowane są jak produkt uboczny a nie odpad, przeznaczony tylko do utylizacji???

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa