Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Obrona prac licencjackich studentów „Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci”

Obrona prac licencjackich studentów „Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci”

Młodzi studenci III roku „Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci” (WUD) bronili prac licencjackich. Po ciekawej prezentacji swoich prac odebrali dyplomy i upominki, które wręczyli prof. Józef Brynkus jako przedstawiciel Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Dyrektor WCK Piotr Wyrobiec i koordynator WUD Ewelina Ptaszek.

To już kolejny rok podczas którego studenci po III latach nauki i uczestnictwa na zajęciach Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci, mogli podsumować swoją naukę, złożyć pracę licencjacką i odebrać dyplom licencjata WUD.  Podczas uroczystej gali zorganizowanej w WCK zaprezentowali swoje prace młodzi studenci z Wadowic, ale także jeden z mieszkańców Wisły, który pomimo zmiany miejsca zamieszkania ukończył studia i obronił swoją pracę dyplomową. Za taką postawę podziękował mu w specjalnym wyróżnieniu Dyrektor WCK Piotr Wyrobiec.

Dyplom „Licencjata Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci” otrzymali młodzi studenci III roku WUD, którzy złożyli swoją pracę dyplomową w określonym terminie, zgodnie z podanymi wymaganiami. Natomiast honorowy tytuł „Licencjata Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci z wyróżnieniem” otrzymali studenci najlepszych prac wybranych przez komisję, której przewodniczyła  prof. Małgorzata Nodzyńska. Jak podkreśliła Pani Profesor poziom prac był bardzo wysoki, za co podziękowała w specjalnie nagranym spocie, który zaprezentowano absolwentom.

Dyplomy „Licencjata Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci” wręczyli studentom dyrektor WCK Piotr Wyrobiec i prof. Józef Brynkus, który jako wykładowca UP Kraków reprezentował na gali uczelnię wspierającą projekt WUD. Warto przypomnieć, że Wadowicki Uniwersytet Dzieci działa od października 2014 roku. Jego studentami mogą być dzieci w wieku od 6 do 13 lat. UD działa w Wadowicach na  podstawie podpisanej w lipcu 2014 roku umowy patronackiej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. W jej ramach partnerzy podejmują m.in. współpracę służącą edukacji dzieci i promocji oferty edukacyjnej uczelni. Sygnatariuszami porozumienia byli prorektor ds. studenckich prof. UP dr hab. Jan Suchanicz oraz dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury Piotr Wyrobiec.

Galeria zdjęć do zobaczenia TUTAJ.

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa