Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Powiatowy Dzień Strażaka u św. Józefa w Wadowicach

Powiatowy Dzień Strażaka u św. Józefa w Wadowicach

Podobnie jak w ubiegłym roku obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Wadowicach zorganizowano w Sanktuarium św. Józefa na Karmelu. W niedzielę 13 maja 2018 roku do klasztoru Ojców Karmelitów przybyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych i kilkuset strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu.

Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył kapelan małopolskich strażaków, ks. brygadier Władysław Kulig. Po jej zakończeniu zebrani zgromadzili się na placu przed kościołem, gdzie przeprowadzono okolicznościowy apel. Na strażackie święto w Wadowicach przybyli poseł na Sejm RP Marek Polak, wicewojewoda małopolski Józef Gawron, zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, straszy brygadier Marek Bębenek, starosta wadowicki Bartosz Kaliński i jego zastępca Andrzej Górecki. Posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa reprezentował Michał Siwiec-Cielebon. Obecni byli samorządowcy z gmin powiatu wadowickiego oraz licznie reprezentowani emerytowani funkcjonariusze i pracownicy straży. Uroczystość uświetniła połączona orkiestra OSP Chocznia i Klecza pod batutą Jarosława Mitoraja, a dowódcą uroczystości był młodszy brygadier Tomasz Kasperek, na co dzień dowodzący Jednostką-Ratowniczo-Gaśniczą w Andrychowie. W poczcie flagowym wystąpili: dowódca aspirant sztabowy Jerzy Rączka, flagowy młodszy asp. Grzegorz Penkala i asystujący ogniomistrz Grzegorz Wojnowski.

Przypadające w maju tradycyjne święto strażaków jest okazją do wręczenia odznaczeń i awansów. W tym roku odznaczenia państwowe, resortowe i korporacyjne otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi młodszy bryg. w stanie spoczynku Antoni Hutniczak, srebrne medale „Za długoletnią Służbę” ogniomistrz Tomasz Paździor oraz młodsi ogniomistrzowie Rafał Galus i Andrzej Ryłko, brązowe medale „za Długoletnią Służbę” młodsi ogniomistrzowie Sławomir Kensiak i Andrzej Wróbel. Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał asp. Bogusław Matusiak. Odznaczenia te wręczone zostały  już wcześniej, podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Krakowie.

Podczas uroczystości w Wadowicach srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał mł. bryg. Krzysztof Wądolny, a brązowymi udekorowano: aspiranta sztabowego Dariusza Dyrcza, aspirantów Łukasza Czwartka i Szymona Ptaszka oraz młodszego asp. Tadeusza Dębskiego.

Awanse otrzymali: na stopień młodszego brygadiera starszy kapitan Piotr Kuźma, na stopień st. kpt. kpt. Andrzej Wojnowski.  W korpusie aspirantów na asp. sztabowego awansował st. asp. Mariusz Niemas, na st. asp. asp. Leszek Strojny, a na asp. mł. asp. Bogdan Suter. W korpusie podoficerów ogniomistrz Zbigniew Hajost na st. ogn., młodsi ogn. Piotr Kusina i Sławomir Srokosz na ogniomistrzów, starsi sekcyjni: Piotr Gracjasz, Bartłomiej Kachnic, Piotr Kwarciak, Marek Odrowąż, Karol Okręglicki, Aneta Rąpel i Łukasz Wawak na młodszych ogniomistrzów. Na starszych sekcyjnych awansowali sekcyjni: Łukasz Bereta, Gabriel Domasik, Janusz Guzdek, Michał Janicki, Andrzej Moskała i Sebastian Szczurkowski.

Dyplomem specjalnym Komendanta Głównego PSP wyróżniony został mł. bryg. Mirosław Matusik, natomiast Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak uhonorował pamiątkowymi dyplomami młodszego bryg. Jacka Kolbera oraz druhny i druhów: Antoniego Kwarciaka, Elżbietę Gałuszkę, Mateusza Żukowskiego, mł. bryg. w stanie spoczynku Henryka Maciejczyka, starszego asp. Krzysztofa Kobielusa, Adama Kociołka, Franciszka Prokurata, Andrzeja Strzeżonia, st. kpt. Marka Nowaka i Tadeusza Chrostka.

Za działalność edukacyjną dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz wzorową współpracę z PSP wyróżnieni zostali pamiątkowymi dyplomami druhna Alicja Lenart oraz druhowie: Grzegorz Antos, Marek Lenart, Aleksander Makówka i Stanisław Mika, natomiast za organizację akcji honorowego krwiodawstwa wśród strażaków druhowie Janusz Ciężadlik i Marek Kwaśnica.

Komisja Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego wyróżniła specjalnymi nagrodami starszego aspiranta Krzysztofa Kobielusa oraz druha Antoniego Kwarciaka.

Wśród 69 jednostek OSP w powiecie wadowickim, aż 25 liczy ponad sto lat. Listę otwiera najstarsza, OSP w Andrychowie (178 lat), kolejną jest OSP w Wadowicach (151 lat). Po 131 lat mają OSP w Choczni, Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie, 130 – OSP w Brzezince, 121 – OSP w Paszkówce, 119 – OSP w Izdebniku, 116 – OSP w Wieprzu, po 113 – OSP w Leńczach i Targanicach Dolnych, po 112 – OSP w Inwałdzie i Jaroszowicach, 110 – OSP w Skawcach, 109 – OSP w Brodach, po 108 – OSP w Gierałtowicach i Przytkowicach, po 107 – OSP w Roczynach, Rzykach i Zagórniku, po 106 – OSP we Frydrychowicach, Przybradzu i Spytkowicach, zaś najmłodszą wśród „stulatek” jest OSP w Marcyporębie, licząca 105 lat. Przedstawiciele tych OSP otrzymali pamiątkowe medale z rąk starosty Bartosza Kalińskiego, „za ponad wiekową działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wadowickiego w Roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Podczas uroczystości przekazano oficjalnie strażakom wadowickiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nowy wóz bojowy Volvo w strażackiej klasyfikacji oznaczony symbolem GBARtPr – gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego – wyposażony m.in. w agregat proszkowy i system gaszenia pianą sprężoną. Zakupiony został z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej PSP, a dla wadowickiej JRG przekazany decyzją MKW PSP nadbrygadiera Stanisława Nowaka. Kluczyki i dokumenty wozu przekazali komendantowi P. Kwarciakowi wicewojewoda J. Gawron i zastępca komendanta wojewódzkiego PSP bryg. M. Bębenek, a komendant przekazał je kierowcy, ogniomistrzowi Zbigniewowi Tatarowi. Poświęcenia samochodu dokonali ks. bryg. W. Kulig i ojciec st. kpt. Ryszard Stolarczyk.

Poseł prof. J. Brynkus, który ze względu na inne obowiązki nie mógł uczestniczyć w tegorocznych obchodach Dnia Strażaka, skierował na ręce komendanta powiatowego PSP bryg. P. Kwarciaka i prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP druha Mariana Sołtysiewicza okolicznościowy list (czytaj tutaj), który odczytał i przekazał Michał Siwiec-Cielebon.

Fot. Jacek Kolber

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa