Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi w hołdzie 2018

Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi w hołdzie 2018

Już po raz dziewiętnasty strażackie orkiestry zagrały w Wadowicach z dniu 18 maja koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi w hołdzie. Dzień 18 maja – rocznica urodzin Karola Wojtyły w 1920 roku, jest obchodzony jako Święto Wadowic, zaś św. Jan Paweł jest Patronem Papieskiego Miasta.

Ponad dwustu muzyków z połączonych orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych z: Choczni (pod batutą kapelmistrz Irminy Chrapli-Kurnik), Kleczy (kapelmistrz Jarosław Mitoraj), Łącku (kapelmistrz dr hab. Stanisław Strączek), Sosnowicach (kapelmistrz Gabriela Jaskiernia) i Skaryszewie (kapelmistrz Tomasz Góźdź) oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Nowa Dęba (kapelmistrz Joanna Dryka) i Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto w Łącku, połączonych pod batutą druha podpułkownika Straży Granicznej dra hab. Stanisława Strączka, przez wiele lat kapelmistrza orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, wykonało 18 maja 2018 r. na wadowickim rynku – placu Jana Pawła II, dziewiętnaście znanych utworów i wiązanek muzycznych, jako szczególny wyraz pamięci o Najwybitniejszym spośród wadowiczan i Polaków. Na scenie wystąpili także soliści: Iwona Gałysa, wokalistka Orkiestry OSP w Łącku, Natalia Zabrzeska-Nieć, sopranistka Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Mieczysław Błaszczyk, tenor Opery Śląskiej w Bytomiu.

Koncert tradycyjnie zorganizowany został przez Fundację OSP w Choczni, a w tym roku poprowadził go druh Jacek Jończyk. Zgromadzeni na placu Jana Pawła II po hymnie Polski usłyszeli kolejno: hymn Związku OSP RP „Rycerze Floriana”, „Marsz Polonia”, pieśni: „Serdeczny kraj”, „Póki Polska żyje w nas”, „Highland Cathedral” (szkoda, że w tym roku bez towarzyszącego orkiestrze w jednym z dawniejszych koncertów dudziarza), wiązankę polskich melodii filmowych, pieśni: „Góralu, czy ci nie żal”, „Święta noc – Głos Boga”, „Serce w plecaku”, „Niech żyje bal”, wiązankę melodii historycznych, „Halleluyah”, „Moje miasto Wadowice”, „One Moment in Time”, Marsz Radetzky’ego, „Yoy Raise My Up” i „Amigos Para Siempre” znaną pod polskim tytułem „Żegnajcie przyjaciele”. Koncert zakończył tradycyjnie Marsz Strażaków.

Wśród gości obecni byli m.in. poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus, wicestarosta wadowicki Andrzej Górecki, przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, naczelnik Wydziału Logistycznego Komendy Wojewódzkiej PSP brygadier Piotr Stępień, komendant powiatowy PSP w Wadowicach brygadier Paweł Kwarciak, członek Zarządu Głównego Związku OSP druh Józef Cholewka, członek Zarządu Okręgowego ZOSP w Krakowie druh Antoni Kwarciak i prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Wadowicach druh Marian Sołtysiewicz.

Brawurowo poprowadzonego przez Stanisława Strączka koncertu wysłuchało kilkaset zebranych na rynku osób. Repertuar znany już często z poprzednich takich imprez, w  tym roku wzbogacony został kilkoma aranżacjami, ale niestety zabrakło w nim tradycyjnie granych i śpiewanych w poprzednich latach pieśni, m.in.: „Barki”, „Abba Ojcze”, „Laudate Dominum”, „Panis angelicus” oraz hymnu Watykanu. Wielka szkoda, bowiem wielu słuchaczy odebrało to jako próbę laicyzacji także i tej pięknej tradycji Papieskiego Miasta.

Poseł J. Brynkus skierował na ręce druha M. Sołtysiewicza okolicznościowy list, gratulując inicjatorom koncertu i wykonawcom wspaniałego efektu ich działalności oraz wytrwałości w wierności tradycji strażackich koncertów ku czci Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Poniżej pełna treść listu.

Wadowice, dnia 18 maja 2018 roku

 

                Szanowni Organizatorzy, Wykonawcy
i Uczestnicy koncertu
                                        „Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”
                                                            z okazji urodzin Świętego Jana Pawła II – Patrona Wadowic

na ręce

Druha Mariana Sołtysiewicza
                     Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
     Związku OSP RP w Wadowicach

Szanowni Państwo! Druhny i Druhowie!
Po raz dziewiętnasty zgromadził nas, wadowiczan i przybyłych z całej Polski artystów tradycyjny koncert, dedykowany przed laty w darze, zaś od 2005 roku w hołdzie Janowi Pawłowi II, dzisiaj Świętemu i Patronowi Wadowic. To wydarzenie artystyczne i społeczne stało się najbardziej charakterystycznym wyróżnikiem przypadającego 18 maja, w dniu urodzin Najznamienitszego Wadowiczanina – Święta Papieskiego Miasta. Cieszę się bardzo, że jako mieszkaniec Wadowic i parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej mogę wraz z Państwem – Wykonawcami i Widzami, uczestniczyć w tej naszej wspólnej radości, oddawać hołd Janowi Pawłowi II, ale także z tego, że mogę przekazać moje uznanie i szacunek tym z wszystkim, którzy do tej wspaniałej wadowickiej tradycji przyczynili się i ją kultywują.

W ubiegłym roku wadowicki koncert skończył „dojrzałe” osiemnaście lat, w roku przyszłym będziemy się nim cieszyć po raz dwudziesty. Będzie to więc okazja do dodatkowego świętowania – skromnej może – ale już jubileuszowej edycji tego wydarzenia. Jednak co roku przede wszystkim jest to także okazja do podziękowania tym wszystkim, dzięki konsekwencji których koncert nie stał się wydarzeniem jednorazowym a na stałe wszedł do kalendarza najlepszych imprez muzycznych nie tylko w skali Wadowic. Bo organizowany przez Strażaków koncert dla Jana Pawła II od zawsze, od pierwszej edycji z 2000 roku, stał się wydarzeniem kulturalnym, ale przede wszystkim duchowym – dojrzałym artystycznie i społecznie, integrującym, inspirującym i kształtującym środowisko Wadowic oraz ukazującym jego stosunek do najważniejszych wartości. Grając oraz śpiewając, strażacy i wszyscy wykonawcy dawali i dają poprzez muzykę świadectwo umiłowania Świętego Jana Pawła II. Także my, wadowiczanie, powinniśmy być szczególnie dumni z naszego Patrona i w codziennym naszym życiu pamiętać o Jego nauczaniu.

Z wyrazami poważania
dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa