Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Żenująca manipulacja faktami burmistrza Klinowskiego na fejsiku

Żenująca manipulacja faktami burmistrza Klinowskiego na fejsiku

Manipulacja nie może być kluczem do sukcesu. – „Wyrazem życia społecznego opartego na prawdzie jest rzetelna informacja, która jest sposobem komunikowania się ludzi. Jeżeli komunikacja nie jest oparta na prawdzie obiektywnej, staje się środkiem manipulowania człowiekiem. Prawo do informacji łączy się z całokształtem praw człowieka. Odpowiedzialność moralna za prawdę spoczywa na tych wszystkich, którzy zbierają i przekazują informacje, jak i na odbiorcach informacji” – pisał Święty Papież Jan Paweł II Wielki w encyklice Centesimus annus.

Burmistrz Klinowski na swoim fejsiku napisał:

„W związku z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą przeznaczenia terenów w Choczni pod strefę usługowo-handlową poseł J. Brynkus (Kukiz’15) po raz kolejny publicznie oskarża mnie o popełnienie przestępstwa. Przypomnijmy zatem, czym zakończyły się wcześniejsze oskarżenia posła. Na marginesie, składanie fałszywych zawiadomień o przestępstwach samo stanowi przestępstwo”

MoJA ODPOWIEDŹ na manipulowanie faktami!
Panie burmistrzu Klinowski:

1. Zawiadomienie dotyczy niejasności, a nie stwierdzenia, że popełniono przestępstwo. O tym zdecyduje prokuratura, która mam nadzieję, że przesłucha wszystkich radnych i Pana też;

2. Dlaczego nie odnosi się Pan do najważniejszej kwestii w tym zawiadomieniu, czyli Pana działalności lobbingowej – jest Pan zawodowym lobbystą, gdyż tylko taka kategoria lobbingu w Polsce istnieje – mam w tej sprawie jednoznaczną wykładnię Biura Analiz Sejmowych (BAS). Udostępnić ją Panu??;

3, Jeśli Pana oskarżyłem fałszywie i to publicznie – to proszę o złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie;

4. Uzasadnienie umorzenia śledztwa w sprawie EKO jest kuriozalne – i Pan wie dobrze, że podnoszenie tej sprawy byłoby dla Pana przysłowiowym „kamieniem u szyi” – pewnie ten kamień się pojawi w trakcie kampanii wyborczej – prokuratura umarza śledztwo, bo nie doszło do niekorzystnego dla gminy zbycia majątku. A dlaczego nie doszło, no bo pojawił się społeczny opór, który wykazał nieprawidłowości graniczące z przestępstwem – przede wszystkim zaniżenie wartości udziałów Wadowic w EKO i niepoinformowanie Rady MIejskiej o wszystkich okolicznościach funkcjonowania EKO – czyli w praktyce zatajenie informacji;

5. Pan z takimi argumentami, jak w tym poście może się zwracać do swoich „lemingów”, a nie do myślących mieszkańców gminy Wadowice.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP