Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Życzę wszystkim strażakom PSP oraz OSP tyle samo wyjazdów i powrotów z akcji

Życzę wszystkim strażakom PSP oraz OSP tyle samo wyjazdów i powrotów z akcji

Szanowni Strażacy PSP! Druhny i Druhowie z OSP!

Zdaję sobie sprawę nie tylko z wielkiego znaczenia pracy strażaków PSP oraz druhów OSP dla całego społeczeństwa, ale także ze społecznego znaczenia i odbioru Waszej ciężkiej, ale jakże zaszczytnej służby. Wszak Straż Pożarna cieszy się od lat jednym z najwyższych wskaźników społecznego zaufania w Polsce.

Jednak przed strażakami stają także coraz nowsze i większe wyzwania. Cieszę się i jestem dumny jako obywatel i jako mieszkaniec Ziemi Wadowickiej, że zarówno PSP jak i OSP w naszym regionie tym zadaniom i wymaganiom potrafią sprostać. Jako mieszkaniec Wadowic od wielu lat obserwuję nie tylko ogromną sprawność strażaków PSP i OSP w ich codziennej służbie, ale także ogrom zaangażowania w rozmaitych inicjatywach społecznych. Takich obywateli nasz kraj, Rzeczpospolita Polska, a także nasza mała ojczyzna – Ziemia Wadowicka – potrzebują.

Zdaję sobie sprawę, że warunki służby i pracy strażaków są trudne. Wiem, że potrzeba stałego wsparcia w zakresie uzupełniania sprzętu, a także rozbudowy i modernizacji bazy oraz zaplecza, pozwalających na podnoszenie sprawności bojowej, ale także na godne warunki codziennej służby. Jestem przekonany, że te zadania wspólnymi siłami finansowymi samorządu oraz przy pomocy środów budżetowych i z firm ubezpieczeniowych uda się rozwiązać.

Z okazji Dnia Strażaka w dniu św. Floriana życzę wszystkim strażakom PSP oraz OSP Ziemi Wadowickiej, a także Braci Strażackiej w całej Polsce jak najlepszych wyników oraz tyle samo wyjazdów i powrotów z akcji. W codziennym życiu życzę Wszystkim Państwu wiele zdrowia, radości i sukcesów we wszystkich zamierzeniach – dla dobra własnego i całego społeczeństwa.

Łączę wyrazy poważania
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP