Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP powiatu wadowickiego

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP powiatu wadowickiego

W niedzielę 22 kwietnia 2018 roku na stadionie sportowym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przeprowadzono IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z powiatu wadowickiego.

Tym razem pogoda sprzyjała i zawody, które w jesieni ubiegłego roku musiano odwołać i przełożyć na wiosnę br., odbyły się w pełnym słońcu. W rywalizacji uczestniczyło 27 drużyn, w tym 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt, 9 MDP chłopców, 3 drużyny kobiet i 10 drużyn mężczyzn. Komisją sędziowską, złożoną ze strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz członków OSP, kierował sędzia główny zawodów, aspirant Leszek Strojny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wadowicach.

Zawody obserwowali m.in. posłowie na sejm RP dr hab. Józef Brynkus i Marek Polak, starosta powiatu wadowickiego Bartosz Kaliński i wicestarosta Andrzej Górecki, zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy brygadier Paweł Sejmej, zastępca komendanta powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. Wojciech Grzybczyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach druh Marian Sołtysiewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach dh Józef Cholewka oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie i skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach druh Antoni Kwarciak, komendanci Komendy Powiatowej Policji inspektor Włodzimierz Warzecha i Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinspektor Krzysztof Szuster, oraz przedstawiciele jednostek OSP a także licznie przybyli samorządowcy z gmin powiatu wadowickiego.

We wszystkich kategoriach bezapelacyjnie tryumfowali druhny i druhowie z OSP Przytkowice, którzy zdobyli wszystkie pierwsze lokaty. W kategorii MDP dziewcząt kolejne miejsca zajęły drużyny ze Stanisławia Dolnego, Lgoty, Spytkowic i Łączan, w kategorii MDP chłopców drużyny z Marcyporęby, Jaszczurowej, Stanisławia Dolnego, Witanowic, Wieprza, Łękawicy, Targanic Dolnych i Bachowic, w kategorii drużyn kobiecych OSP Witanowice i OSP Roczyny, zaś w kategorii mężczyzn OSP Targanice Dolne, OSP Witanowice, OSP Marcyporęba, OSP Lanckorona, OSP Nidek, OSP Bachowice, OSP Jaszczurowa, OSP Ponikiew i OSP Zebrzydowice.

Nagrody wręczyli starosta i wicestarosta wadowicki oraz przedstawiciele władz OSP. Dodatkowe nagrody w postaci dyplomów, statuetek oraz wydawnictw albumowych i wydania „Raportu” Witolda Pileckiego, dla najmłodszej uczestniczki zawodów (którą była druhna Magdalena Starowicz z OSP Lgota), najmłodszego (dh Kacper Stańczyk z OSP Bachowice) i najstarszego uczestnika (dh Fryderyk Rudecki z OSP Przytkowice), ufundował i wręczył poseł Józef Brynkus.

Przemawiając na podsumowanie zawodów poseł wskazał m.in., że udział w nich przedstawicieli różnych grup wiekowych, od dziesięciolatków do siedemdziesięciolatków pokazuje z jednej strony aktywność społeczeństwa, a z drugiej jest dowodem ciągłości zaangażowania mieszkańców powiatu w dziele ochrony przeciwpożarowej.

Oprawę muzyczną zawodów zapewniła orkiestra dęta OSP Przytkowice.

Fot. Krzysztof Kopacz/PowiatLive.pl

Opracował Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa.